KUNDA

Kunda linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenust pakub OÜ Kunda Vesi.

OÜ Kunda Vesi hinnakiri

Veevarustus elanikele ja korteriühistutele 1,287 €/m³
Reovee ärajuhtimine elanikele ja korteriühistutele 1,210 €/m³
Veevarustus juriidilistele isikutele 1,442 €/m³
Reovee ärajuhtimine juriidilistele isikutele 1,439 €/m³
Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimine 1,069 €/m³

Hindadele lisandub käibemaks.

Alus: Konkurentsiameti otsus 29.05.2014 nr 9.1-3/14-010


ASERI

Aseri alevikus ja Rannu külas pakub veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenust OÜ Aseri Kommunaal.

OÜ Aseri Kommunaal hinnakiri Aseri teeninduspiirkonnas

Veevarustus elanikele ja korteriühistutele 1,50 €/m³
Reovee ärajuhtimine elanikele ja korteriühistutele 2,10 €/m³
Tehnoloogiliseks otstarbeks kasutatav joogivesi 2,29 €/m³ *

Hinnad on esitatud koos käibemaksuga

* alates 01.01.2022.a.

Joogivee kvaliteet:

1) Aseri alevik

2) Rannu küla


VIRU-NIGULA

Viru-Nigula alevikus pakub veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenust OÜ Aseri Kommunaal.

Pada külas pakub veevarustuse teenust OÜ Aseri Kommunaal.

OÜ Aseri Kommunaal hinnakiri Viru-Nigula teeninduspiirkonnas

Veevarustus elanikele ja korteriühistutele (Viru-Nigula alevik) 2,40 €/m³
Reovee ärajuhtimine elanikele ja korteriühistutele (Viru-Nigula alevik) 1,98 €/m³ 
Veevarustus elanikele ja korteriühistutele (Pada küla) 2,40 €/m³

Hinnad on esitatud koos käibemaksuga

Joogivee kvaliteet:

1) Viru-Nigula alevik

2) Pada küla