Sõprusvallad

 

Karvia vald

Karvia valla kodulehekülg

Karvia on 3500 elanikuga 500 km suurune vald Kesk-Soomes. Viru-Nigula vallaga algasid suhed 1992.aasta detsembris. 1995.aastal toimus laulukoori ja tantsijate vastastikune vahetus. 

Alates 2018. aastast on koostöö veelgi laiem, sest Viru-Nigulast on saanud suurem vald. Karvia valla ametlik delegatsioon külastas Kunda 20. Mere-ka Perepäevi 14.07, kus tutvuti ka meie vallavolikogu esimehe ja vallavanemaga.

Pikaajaline koostöö toob endaga kaasa kogemuste vahetamist kultuurilises-, hariduse-ja poliitilises valdkonnas.

 


Criuleni maakond, Moldova Vabariik

kodulehekülg

Koostööleping sõlmitud Kundas, 13.07.2018

Koostööleping hõlmab kultuurilist-ja haridusalast ning samuti majandusalast läbikäimist kahe piirkonna vahel.

Koostööleping

Moldova Vabariigi, Cruileni maakonna ametilik visiit ja tantsutrupp Lorioza viibisid Kundas Merepäevadel, mis toimusid 14.07.2018

 

Dobele maakond, Läti Vabariik

Dobele koduleht

Dobele maakond on eelnevalt olnud Lääne-Virumaa maakonna pikajalaine sõpruspiirkond. Peale maavalitsuse kaotamist sai Dobelest Viru-Nigula valla sõprusmaakond.

Koostöölepe on suunatud eelkõige haridusele ja kultuurile, aga ka poliitsiliste kogemuste vahetamisele.

Viru-Nigula valla ametlik delegatsioon külastas Dobele Sirelifestivali 26.05.2018

 

 

Gagauusia Autonoomne Vabariik, Comrat

                   

Koduleht

Viru-Nigula ja Comrati vahel sõlmiti koostööleping 21.05.2018

Koostööleping

Akmene linn, Leedu Vabariik

                

 

Koduleht

Viru-Nigula valla ja Akmene linna vaheline koostööprotokoll allkirjastati 15.08.2019 Akmenes Viru-Nigula vallavanema Einar Vallbaumi ja Akmene linnapea Vitalijus Mitrofanovase poolt. Koostööprotokoll vormistati edendadamaks rahvusvahelist koostööd nii kultuuri, noorsootöö kui ka hariduse valdkonnas.

Viru-Nigula valla ametlik delegatsioon külastas augustis 2019. aastal Akmene linna juubelipidustusi.

 

Sõpruslaev WAMBOLA

1. novembril 2016 uuendati Mereväe ja Kunda linna vahelist sõpruslepingut, millega Kunda vapi kandmise õigus läks üle mereväe tuukri- ja toetuslaevale EML Wambola. Varem on Kunda vapilaevadeks olnud tuukri- ja toetuslaevale Tasuja ja miinitraalerid Kalev ja Vaindlo.