Noortevolikogu

Viru-Nigula vald kuulutab välja Noortevolikogu valimised

Viru-Nigula valla Noortevolikogu valimiskomisjon annab teada, et kuulutab välja Noortevolikogu valimised. Esimese etapina on võimalik kõigil valla territooriumil elavatel, õppivatel või rahvastikuregistri andmetel sissekirjutust omavatel 13-26-aastastel noortel üles seada enda kandidatuur. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 18. november 2019 (ka).

Noortevolikogu valimised toimuvad 02.-04. detsembrini 2019. Valimisõiguslikud on kõik vallas elavad, õppivad või sissekirjutust omavad 10-26-aastased noored.

Täpsem info on leitav infovoldikust, lisaks toimuvad novembri esimesel nädalal kõigis valla koolides tutvustavad esitlused.

Lisainfo:

Keio Soomelt

Kultuuri- ja noorsootööjuht

keio.soomelt@viru-nigula.ee

Tel. 5385 4348

Skype: ksoomelt