MTÜ Viru-Nigula Valla Toetusgrupp

MTÜ Viru-Nigula Valla Toetusgrupp asutati 2010.aastal OÜ Nelja Energia, Oceanside OÜ ja OÜ Viru-Nigula Tuulepark poolt. Ühingu eesmärgiks on kohaliku kogukonna edendamise toetamine. Selleks annetavad tuulepargid MTÜ-le 0,32 eurot iga toodetud elektrienergia MWh kohta.

Oma eesmärgi saavutamiseks MTÜ Viru-Nigula Valla Toetusgrupp:
* toetab tuulikute mõjupiirkonda jäävate elanike majade akende ja uste vahetust (kui elamu asub tuulikust kuni 500 meetri kaugusel, siis 75% ulatuses, kui 500-1000 meetri kaugusel, siis 50% ulatuses);

* toetab Viru-Nigula valla aleviku, külade ja ühistegevuse arendamist ning ühisprojektide elluviimist;

* annab välja stipendiume Viru-Nigula valla noortele keskkonnaalaste projektide elluviimiseks;

* toetab energia-ja keskkonnaalaseid projekte Viru-Nigula vallas;

* toetab sotsiaalse iseloomuga tegevusi ja nende arendamist Viru-Nigula vallas.

Avaldusi toetuse taotlemiseks võivad esitada nii era-kui juriidilised isikud. Avaldusi võetakse vastu Viru-Nigula vallavalitsuse kantseleis või e-posti aadressil vallavalitsus@viru-nigula.ee.