MTÜ Viru-Nigula valla Toetusgrupp

MTÜ Viru-Nigula valla Toetusgrupp (edaspidi toetusgrupp) asutati 2010. aastal OÜ Nelja Energia, Oceanside OÜ ja OÜ Viru-Nigula Tuulepark poolt.

Alates 08.02.2019 on toetusgrupi liikmeteks Enefit Green AS, Enefit Wind OÜ ja Viru-Nigula vallavalitsus.

2020. aasta märtsis ühines toetusgrupiga  MTÜ Aseri Tuul, ühiseks nimeks jäi MTÜ Viru-Nigula valla Toetusgrupp. 

Ühingu eesmärgiks Viru-Nigula valla majandusliku ja kultuurilise arengu edendamine. Selleks annetavad tuulepargid MTÜ-le 0,32 eurot iga toodetud elektrienergia MWh kohta.

Oma eesmärgi saavutamiseks toetab MTÜ Viru-Nigula valla Toetusgrupp toetuspiirkonnas mittetulundusühinguid, seltsinguid ja üksikisikuid vastavalt kinnitatud MTÜ Viru-Nigula valla Toetusgrupp mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise korrale
 
Taotlusi toetuse saamiseks võivad esitada nii era- kui juriidilised isikud ja taotluste esitamise tähtajad on üldjuhul 1. märts (kevadvoor) ja 1. oktoober (sügisvoor) ning stipendiumite esitamise tähtaeg 1. oktoober. Taotlus esitatakse elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile toetusgrupp@viru-nigula.ee või paberkandjal Viru-Nigula vallavalitsusse (Kasemäe tn 19, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa).
 
Taolused tuleb esitada kinnitatud Taotluse vormil, peale taotluse rahuldamist sõlmitakse taotlejaga Leping ning peale toetuse realiseerimist tuleb taotlejal esitada vastav Aruanne
 

Alates 08.04.2024 kuuluvad MTÜ Viru-Nigula valla Toetugrupi juhatusse:
1) Innar Kaasik (Enefit Green AS esindaja);
2) Aavo Kärmas (Enefit Green AS esindaja);
3) Kaire Kutsar (valla esindaja);
4) Kaido Veski (valla esindaja).

Lisainfo telefonitsi numbrilt 5656 7467 (Kaido Veski) või aadressil toetusgrupp@viru-nigula.ee