UUDISED

https://www.arenduskeskus.ee/mtu/laane-viru-vabauhendused/uudiskirjad/

 

Google for nonprofits võimalused

Alates aprillist 2020 saavad Eesti vabaühendused kasutada Google for Nonprofits programmi ja saada tasuta G Suite for Nonprofits mõeldud tooteid ning kuni 10 000 dollariseid reklaamitoetusi Google'i tekstireklaamide jaoks kuus.

Info: https://heakodanik.ee/uudised/google-for-nonprofits-nuud-kattesaadav-ka-eestis/


 

TOETUSTE TAOTLEMINE

15. aprillil ja 15. novembril on tähtajad toetuste taotlemiseks Viru-Nigula valla eelarvest. Projektipõhiseid toetusi saab taotleda aastaringselt.

Toetuste taotlemine Kodanike Euroopa programmist:
https://kodanikeeuroopa.kysk.ee/uudised/programmi-uued-taotlustahtajad-aastatel-2019-ja-2020
Meetmed: Euroopa ajalooline mälu, sõpruslinnad, linnade võrgustikud ja kodanikuühiskonna projektid.

Leader- programmist saab MTÜ Virumaa Koostöökogu kaudu toetust taotleda Aseri piirkonda.
Info: http://www.viko.ee/

Leader- programmist saab MTÜ Partnerid kaudu toetust taotleda Kunda ja Viru-Nigula piirkonda.
Info: http://www.mtupartnerid.eu/

Toetuste taotlemine MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing kaudu:
http://www.vrky.ee/

Kohaliku omaalgatuse programmist toetuse taotlemiseks tuleb taotlused esitada 1. aprilliks ja 1. oktoobriks VIROL-ile.
Info: http://www.virol.ee/liit/regionaalsed_programmid/kohaliku_omaalgatuse_programm_kop

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond jagab stipendiume ja kultuuriprojektide toetusi:
http://www.erkf.ee/
Taotluste vastuvõtt toimub 1. september - 15. oktoober 2019.

Eesti Kultuurkapitali taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november:
http://www.kulka.ee/taotlemine/taotlemisest

Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt (KÜSK) toetuste taotlemine:
https://www.kysk.ee/toetussuunad

Rahvakultuuri Keskus jagab 2019. aastast  maakondlike rahvakultuurisündmuste toetusi, Virumaa Pärimuskultuuri programmi toetusi ja Hasartmängumaksu toetusi. Täpsem info siit: http://www.rahvakultuur.ee/Programmid_2388

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avatud taotlusvoorud:
https://kik.ee/et/toetatavad-tegevused