Mahu Külaselts

Asukoht : Rakverest 35 km ida poole
Küla pindala : 16,7 km2
Elanike arv : 38 (01.01.2015)
Majapidamiste arv: 30
Naaberkülad: Unukse, Pärna, Letipea
Külaselts: asutatud 16. märtsil 2003. a
Liikmete arv: 76 (2019. a seisuga)

  • Seltsi juhatus on 5 liikmeline: Ivar Laast, Elmar Kippar, Olev Mäe, Liina Lepik, Marily Vassar.

Eetikakoodeks:

Mahu Külaselts järgib oma tegevuses kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid.

Eesmärk:

Selts näeb oma eesmärgina külaelu arendamist, kodanikualgatuse ja heategevuse algatamist ning toetamist, millega tagatakse jätkusuutliku ning üksmeelse külakogukonna toimimine.

Peamised tegevusalad:

• Talgutööd avaliku kooskäimise alal sadamas ja korra hoidmine oma õuedes;
• Avalike ürituste toetamine näituste ja väljapanekute korraldamise ning külasupi pakkumisega;
• Rahvuslike tähtpäevade tähistamine külarahvaga oma seltsitoas ja rannas;
• Koostöö Soome Tütarsaare Seltsiga sõbrakaubanduse aegsete suhete jätkamiseks ning teiste seltsidega Eestimaal.
• Vahendite otsimine seltsimaja edasiarendamiseks ja infrastruktuuri täiendamiseks (parkimisplats ja välitualett);
• Koostöö tegemine teiste kohalike mittetulundusühendustega (Mahu Vabatahtlik Merepääste)
Valmistatud uus küla tutvustav kaart.

Suuremad saavutused vabatahtliku töö tulemusena:

• Külaelanike annetatud rahaga valmistatud lipp, millele on tikitud kõikide talude peremärgid
• Iga pere on valmistanud oma peremärki kandva pingi väliüritustel kasutamiseks
• Presidendi tunnustuse saamine kauni küla konkursil 2009.aastal

Erinevate programmide toel läbi viidud projektid:

- Ehitatud bussiootepaviljon, paigaldatud selle juurde küla kaart ja haljastatud ümbrus 2004 (KOA).
- Soetatud peotelk külaliste vastuvõtuks ja töötubade korraldamiseks 2008 (KOA).
- Korraldatud kahe maakonna tantsumemmede ühine pidu rannas muinastulede ööl 2006 (eakate programm) ja 2010 (KOA).
- Vabatahtliku tööga vahetatud vanad kai piirded, kujundatud sadamat tutvustav infotahvel (LEADER).
- Ehitatud seltsimajale kooskäimiseks üks tuba sadama vanas tootmishoones 2011 ja 2014 (LEADER).
- Soetatud seltsitoale kaminahi ja puhkenurga mööbel 2013-2014 (KOA).
- Korraldatud pillirookoolitus vanade pillirookasutuse tavade taaselustamiseks 2011, 2013 (LEADER).
- 3 vana võrgukuuri külaplatsil kaetud rookatustega ning kohandatud erinevate ülesannete täitmiseks ürituste temaatikast lähtuvalt 2013-2015 (KOA).
- Käsil küla tutvustava välikaardi uuendamine 2016 (KULKA).

Toetajad:

LEADER, KOP, KULKA Sotsiaalministeerium, Vallavalitsus, ettevõtjad, eraisikud

Mahu Külaseltsi arengukava (koostamisel)