Kunda päevakeskus

Kunda eakate päevakeskus asub Mäe tn 11, Kunda linn
Tel. +372 5918 9040.
Päevakeskuse teenuste koordinaator Kaja Seene
Nõustamine koduteenuste küsimustes
Kunda päevakeskuse tegevust toetab MTÜ Kunda Elulõng, kelle abil viiakse ellu sotsiaalvaldkonnaga seotud projekte.