Lemmikloomad

Looma heaolu, kaaskodanike ning teiste loomade rahu ja turvalisuse tagamiseks tuleb järgida loomakaitseseadust, lemmikloomade pidamise nõudeid ning Viru-Nigula Vallavolikogu poolt kehtestatud koerte ja kasside pidamise eeskirja

Loomapidamisnõuete rikkumise ja looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest karistatakse väärteokorras rahatrahviga. Looma julma kohtlemise eest võetakse kriminaalkorras vastutusele.