Järelevalve valdkonnaga tegelevad ametnikud

Nimi Amet Telefon E-post
Ene Muttika Järelevalvespetsialist 5330 0486 ene.muttika@viru-nigula.ee

 

Tegevusvaldkond: järelevalve teostamine Viru-Nigula Vallavolikogu poolt kehtestatud üldkohustuslike eeskirjade täitmise üle, avaliku ürituse korraldamise ja pidamisega seonduv, väärteoasjade menetlemine.