Lastele ja noortele pakutav huviharidus ja huvitegevus Viru-Nigula vallas

Kunda Ühisgümnaasiumis tegutsevad huviringid

Koorid, juhendaja Kaie Aja
Poistekoor, Tütarlastekoor, Mudilaskoor, Lastekoor

Kunstiring, juhendaja Ruti Urban

Kokandusring, juhendaja Katre Saar

Nutiring, juhendaja Ülle Juuse-Tumak
Arendatakse laste oskuseid kasutades tehnikat ja arvutimaailma.

Vene keele ring, juhendaja Jelena Botškova

Nuputamisring, juhendaja Aale Kokk
Loogilist mõtlemist arendav ring

Seltskonnatantsuring (peotants), juhendaja Erki Õun

Noorkotkad, juhendaja Sander Soomre
Kaitseliidu seaduse alusel tegutsev üle-eestiline vabatahtlik skautlik poiste noorteorganisatsioon

Tehnikaring, juhendaja Regiina Viires
Tehnikaringis saab huviline teadmisi erinevatest materjalidest, nende omadustest ja töötlemisest, samuti baasteadmisi mehaanikast.

Puutööring, juhendaja Kaido Kukk
Õpitakse tundma puitu, mis sellest valmistada saab. Kuidas käidelda, kuidas meisterdada, kuidas luua. Juhendajaks Kaido Kukk. Ring toimub neljapäeviti.

Arvutiring, juhendaja Gunnar Roov
Osalejad sukelduvad arvutimaailma, õpivad tundma erinevaid võimalusi ja programme.

Robootikaring, juhendaja Kaido Kukk
Robootikaringi eesmärk on arendada lapse ruumilist, loovat ja tehnilist mõtlemist ning õppida oma tegevust läbi mõtlema ja plaanima.

Malering, juhendaja Eino Vaher
Loogilist mõtlemist arendav ja plaanitegemist harjutav lauamängu ring.

Lisainfo: www.kundakool.ee

 

Kunda Spordikeskuses pakutavad treeningud ja huviringid

Taekwondo, treener Ronald Smorodin

Ujumine, treener Marina Karamkova

Korvpall, treener Kaido Vahesalu

Kergejõustik, treener Meelis Kari

Jalgpall, treener Alar Peek

Saalihoki, treener Roman Dõba

Lisainfo: https://spordikeskus.kunda.ee

 

Kunda Muusikakoolis õpetatavad erialad

Klaver, flööt, löökpillid, akordion, kitarr, tromboon, viiul, mandoliin, trompet, eufoonium, laulmine, plokkflööt.

Lisainfo: muusikakool.kunda.ee

 

Kunda linna klubis tegutsevad huviringid

Kunstiring, juhendaja Helen Jagant.

Lisainfo: kundalinnaklubi.ee

 

Kunda linna seltside majas (Mäe 11) tegutsevad huviringid

Laste tantsuring, juhendaja Tatjana Mihaljuk

Nukuteater, juhendaja Tatjana Kotsetkova

Lisainfo: https://kundalinnaklubi.ee

 

VaNadi ART kunstistuudio, juhendaja Nadezda Vassiljeva
Lisainfo tel. 5198 0743

 

Vasta Koolis tegutsevad huviringid, juhendaja Maret Salk
Mudilaskoor, Lastekoor, Kandleansambel, Plokkflöödiansambel, Tütarlaste ansambel

Lisainfo: vastakool.ee

 

Viru-Nigula spordihoones pakutavad treeningud ja huviringid

Korvpallimeeskond „Viru-Nigula hundid", treener Andres Sõber

Lauatennis, treener Pekka Laidinen

Lisainfo: https://www.facebook.com/Viru-Nigula-spordihoone-168147570424712

 

Viru-Nigula rahvamajas ja keskusehoones tegutsevad huviringid

Pilliring, juhendaja Ervin Lember.

Tantsuring, juhendaja Kirke Krõõt Salk

Looduskosmeetika, juhendaja Siivi Tääkre
Kontakt sy.taakre@gmail.com

Näitering, juhendaja Tiina Rumm

Raamatukoguring, juhendaja Mervi Lilleoja

Lisainfo: kundalinnaklubi.ee

 

Aasukalda maa- ja merepäästekomando Noortering

Kontakt: Marge Zaidullin, tel 5694 9076


Aseri Koolis tegutsevad huviringid

Eesti sõnakunst, juhendaja Luule Varinurm

Esteetikaring, juhendaja Oksana Ivanova

Jalgrattaring, juhendaja Helen Oras

Kaitseliidu ring, juhendaja Ellen Sepp

Kunstiring, juhendaja Kristel Allikmäe

Lasteansambel, juhendaja Silvi-N. Varinurm

Solistide ring, juhendaja Silvi-N. Varinurm

Peotantsuring, juhendaja Kätlin Marjapuu

Lisainfo: https://aserik.edu.ee

 

Aseri Vabaajakeskuses ja noortekas pakutavad treeningud ja huviringid

Taekwondo, treener Marko Levtšenko

Lauatennis, treener Tatjana Tšistjakova

Korvpall, treener Teet Reisi

Saalihoki, treener Daniil Ruzevitš

Lisainfo: https://vabaajakeskus.aseri.ee

 

Looduskosmeetika, juhendaja Siivi Tääkre
Kontakt: sy.taakre@gmail.com

 

Aseri Muusikakoolis õpetatavad erialad

Klaver, akordion, kitarr, plokkflööt, kannel.

Lisainfo: muusikakool.kunda.ee

 

Aseri rahvamajas tegutsevad huviringid

Käsitöö ja meisterdamine, juhendaja Andžela Aleksejeva

Lisainfo: kundalinnaklubi.ee

 

Esteetika- ja tantsukooli tunnid Viru-Nigula vallas

Tantsutunnid lasteaialastele Kunda lasteaias
K15.10-15.40 ja 15.40 -16.15 (eri vanuserühmad)

Showtantsutunnid Kunda Ühisgümnaasiumi aulas
E ja N 13.50-14.50

Showtantsutunnid Aseri rahvamajas
T 16.15-17.00 ja 11-15a 17.00-18.00

Lisainfo: www.estjatk.ee

 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/407052019041

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus: https://viru-nigula.ee/huvitegevuse-toetamise-taotlemine