14.10.22

Elektrigeneraatori soetamine Viru-Nigula vallale kriisivalmiduse meetmete raames

Viru-Nigula vallavalitsus teeb teile ettepaneku esitada pakkumus vastavalt hankes sätestatud tingimustele.
1) Lepingu esemeks on Elektrigeneraatori soetamine Viru-Nigula vallale
2) Nõuded pakkumusele on sätestatud generaatori tehnilise kirjelduse andmete dokumendis
3) Pakkumuse esitamise tähtaeg – 21.10.2022 kell 10.00
Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vallavalitsus@viru-nigula.ee.
4) Hankija kontaktisik – Ivar Lilleberg, tel 5032591, ivar.lilleberg@viru-nigula.ee.
 

Kunda ettevõtlusala arendamine

 Riigihangete registris viitenumber 253000
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke Kunda ettevõtlusala ehituseks.
• Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris.
• Pakkumuste esitamise tähtaeg on 26. september kell 10.00.

Kundas Uus-Sadama tee rekonstrueerimine

 Riigihangete registris viitenumber 252073
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke Kundas Uus-Sadama tee rekonstrueerimiseks.
• Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris.
• Pakkumuste esitamise tähtaeg on 1. august kell 10.00.

Kunda staadionile skatepargi projekteerimine ja ehitamine

 Riigihangete registris viitenumber 252329
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke Kunda linna staadionile rulapargi projekteerimiseks ja ehitamiseks.
• Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris.
• Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28. juuli kell 10.00.

Kunda rulapargi aluspinna rajamine

 Riigihangete registris viitenumber 252325
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke Kunda linna staadionile skatepargi ehitamiseks aluspinna rajamiseks.
• Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris.
• Pakkumuste esitamise tähtaeg on 19. juuni kell 10.00.

Viru-Nigula kogukonnamaja energiatõhususe tööde projekteerimine

 Riigihangete registris viitenumber 249342
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke Viru-Nigula alevikus asuva kogukonnamaja energiatõhususe tööde projekteerimiseks.
• Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris.
• Pakkumuste esitamise tähtaeg on 13. mai kell 10.00.

Viru-Nigula valla avalikult kasutatavate teede tolmuvabade katendite ehitus 2022

 Riigihangete registris viitenumber 249267
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke valla avalikult kasutatavatele teedele tolmuvabade katendite ehituseks.
• Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris.
• Pakkumuste esitamise tähtaeg on 13. mai kell 10.00.

Kasutatud bussi kasutusrent perioodiks 2022-2027

 Riigihangete registris viitenumber 247752
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke kasutatud 40-52-kohalise bussi kasutusrendile võtmiseks.
• Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris.
• Pakkumuste esitamise tähtaeg on 1. aprill kell 10.00.

Elektrienergia ostmine raamlepingu alusel perioodiks 2022-2024

Riigihangete registris viitenumber 246968
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke elektrienergia ostmiseks raamlepingu alusel perioodiks 2022-2024.
• Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris.
• Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11. märts kell 10.45.

 

Ratastraktori ja lisaseadmete kasutusrent

Riigihangete registris viitenumber 246975
Viru-Nigula vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke ratastraktori kasutusrendile võtmiseks.
• Hange on avaldatud ja hankemenetlus toimub riigihangete registris.
• Pakkumuste esitamise tähtaeg on 23. märts kell 12.00.