Jaama tänava rekonstrueerimine

Eeldatavasti juuni alguses algab Jaama tänava rekonstrueerimine. Valmis on projekt, mida üleval oleval pildil näha saate.

Teatame ka, et projektlahendus näeb ette teatud puude raiet jaama tänaval. See on tingitud kõnnitee asukoha muutumisest. Puude raiega ja kändude eemaldamisega alustatakse enne ehitustööde algust.