Ehituse ja planeerimise valdkonnaga tegelevad ametnikud

Nimi Amet Telefon E-post
Marit Laast Planeerimis-ja maakorraldusspetsialist 322 9631 marit.laast@viru-nigula.ee
Lembit Talli Ehitusspetsialist 322 9632
5305 9960
lembit.talli@viru-nigula.ee