Elukoha registreerimine

Valla elaniku huvides on, et tema elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid korrektsed. Kõikide sotsiaaltoetuste andmine, erinevate valla poolt elanikele pakutavate teenuste kasutamine, samuti valimistel osalemine toimub elukoha järgi.

Pärast uude elukohta kolimist on  vaja esitada oma elukoha andmed rahvastikuregistrile 30 päeva jooksul.

Oma elukohaandmete õigsust saab kontrollida riigiportaalis www.rahvastikuregister.ee e-teenuseid kasutades.

 

Elukohateade esitatakse vallavalitsuse rahvastikuregistriga tegelevale ametnikule (registripidajale) isiku uude kohta elama asumisel või elukoha muutmisel Eestis, elama asumisel välisriiki või välisriigist Eestisse elama asumisel.

 

Elukoha andmete muutumist saab esitada:

Vajalike dokumentide loetelu ja vormid elukohateate esitamiseks leiab Riigi Teatajast.