Viru-Nigula Avatud Noortekeskus

Aadress: Koidu tn 13, Kunda, Viru-Nigula vald, 44108 Lääne-Virumaa
Registrikood: 77000811

 

Kunda noortekeskus

Aadress: Koidu tn 13, Kunda, Viru-Nigula vald, 44108 Lääne-Virumaa
Telefon: +372 322 1666
E-post: noortemaja@kunda.ee

Avatud: E,T,N,R 13.00 - 20.00; K 15.00 - 20.00

Kunda noortemaja hoone on ehitatud 1894 aastal tsemenditehase tööliste elumajaks.  Täielikult renoveeriti hoone ja selle ümbrus 2009. aasta suvel. Alates 2004. aastast kuulub noortemaja Kunda linna klubi koosseisu. Soodne asukoht, mis jääb linna keskuse lähedale (aadressiga Koidu 13), võimaldab mugavalt külastada noortemaja nii oma linna noortel, kui ka kaugemalt saabunud külalistel. Noortemaja esisel platsil on mänguväljak, mis on mõeldud just teismelistele.


 

Aseri noortekas

Aadress: Kesktänav 22, Aseri, Viru-Nigula vald, 43401 Lääne-Virumaa
E-post: noortekas@aseri.ee
Facebook: https://www.facebook.com/aserinoortekas

Alates 15.08.2017 on Aseri vallas loodud avatud noorsootöö teenus, mille raames avati noortekeskus nimega Aseri noortekas, mis töötab avatud noortekeskuse põhimõttel ja on avatud kahel päeval nädalas 5h ja kolmel päeval nädalas 6h. Tegevust rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.


 

Viru-Nigula noortetuba

Aadress: Kirikaia 2, Viru-Nigula, Viru-Nigula vald, 44001 Lääne-Virumaa
E-post: noortetuba@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/Noortetuba/

Viru- Nigula noortetuba asub Viru-Nigulas, Kunda tee 8, rahvamaja teisel korrusel. Meil on võimalik mängida lauamänge, tutvuda X-Box- i võludega või lihtsalt lebotada kott-toolidel. Lisaks on olemas vajalikud vahendid meisterdamiseks, joonistamiseks ja värvimiseks. Noortetuba on avatud: esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kell 13.00- 19.00.

Kunda Meresõprade klubi

Klubi pakub kalastus- ja merevaldkonna teemalist huvitegevust kõigile lastele ja noortele.

Klubiga liitumine ja lisainfo: noortemaja@kunda.ee

Meresõprade klubi loomist ja esimest perioodi rahastas ENTK. Käesoleval ajal toetab tegevusi Viru-Nigula Avatud Noortekeskus.

Mentorprogramm ja Noortevolikogu

Programm jagab teadmisi kodanikuks olemise, demokraatia, otsustusprotsesside, KOV-i töö ja muu sarnase kohta. Erinevad koolitused ja õppekäigud on mõeldud valdavalt keskmisele ja vanemale kooliastmele, kuid korraldatakse õppepäevi ka noorematele. Programm toetab loodava Noortevolikogu tegevust. Lisainfo: keio.soomelt@viru-nigula.ee ja tel: 5385 4348.

Mentorprogrammi loomist ja esimest perioodi rahastas ENTK.

Käesoleval ajal toetavad tegevusi Viru-Nigula Avatud Noortekeskus ja ENL


 

PROJEKTID

Eesti Noorsootöö Keskus

Projekt „ Koolivaheajad 2017 Kunda noortemajas", tegevust viiakse ellu riigieelarvelistest vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi kaudu.

 

KOV KTG tegevussuund 2017 - 2019

KOV KTG tegevussuund

Lääne-Viru koostöögruppi 1, kuhu kuuluvad Laekvere vald, Vinni vald, Rägavere vald, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Rakke vald ja Aseri vald, osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. Programmi raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine". Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati 2-aastane ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.

Programmi kestvus: 10.04.2017 kuni 31.12.2019

Toetuse suurus: 154 850 EUR

Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu.

Tulemus: rohkem Laekvere, Vinni, Rägavere, Kunda, Viru-Nigula, Aseri ja Rakke valdade noori on kaasatud noorsootöösse. Planeeritavalt luuakse piirkonna noortele ühtekokku juurde 17 uut võimalust ja kaasatakse tegevustesse uusi noori ca 10% võrra senisest rohkem.

Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

Lisainfo: teavet piirkonna tegevuste ja uute võimaluste kohta hakkab ilmuma Lääne-Viru Arenduskeskuse veebilehele.

logo leader 2014 est horisontaal varviline 500 min

Kunda Linnavalitsuse projekt: Kunda linna klubile helitehnika ja telkide soetamine. Soetatud 6 pop-up telki ja helitehnika komplekt.

 

 

Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine