Ajalugu

Viru-Nigula Lasteaed kuulub Vasta Kooli koosseisu. Lasteaed avati 1982.a aprillis Viru-Nigula kolhoosi lasteaiana. 1992.a 1.veebruarist kuulub lasteaed Viru-Nigula vallale. Teeninduspiirkonnaks on Viru-Nigula valla territoorium tervikuna.

2010/2011 toimusid lasteaias ulatuslikud ümberehitustööd.  
Maja ise on laienenud 480 m² juurdeehitise võrra, välja on ehitatud teine korrus, kus paikneb suur saal, eraldi ruumid sai sõimerühm.
Terve esimene korrus on laste päralt, seal hakkavad mängima ja õppima kaks rühma – noorem ja vanem ning sõimerühm. 

Lisaks ehitustöödele on täielikult uuenenud ka lasteaia sisustus: lapsed saavad nüüd magada uutes  lahtitõmmatavates voodites, käia tualetis nende kasvu arvestavatel tualetipottidel, pesta käsi nende kasvu järgi paigutatud väikestes kraanikaussides. 

Täiesti uus on ka köögibloki sisustus – välja on vahetatud kapid, külmikud, pliit, tänu millele saab alates oktoobrist lasteaia köögis ise kooli ja lasteaia tarbeks toitu valmistada. 
Renoveeritud majas on ka uus automaatne tulekahjusüsteem, ventilatsioon, elektrisüsteem nii tugev- kui nõrkvoolu osas.

Uue näo sai ka majaümbrus. Rajatud on uued mänguväljakud kõigile kolmele vanuserühmale, samuti on maja ümber uus haljastus ja asfalt.

Lasteaia ehitust finantseeriti läbi EAS-i Euroopa toetusfondidest, omaosalus tuli Viru-Nigula Vallavalitsuse eelarvest, ehitaja Scandec Ehitus OÜ, järelvalvaja Lood & Partnerid OÜ, sisustus Teritaja OÜ, projekteerija KEK Invest AS. 

Kohti on lasteaias 54 lapsele. Lasteaia pedagoogiline kaader on komplekteeritud ja vastab kvalifikatsiooni nõuetele. Töötajaid on 11. Õpetus toimub kolmes rühmas: 2-3 aastased lapsed, 3-5 aastased ja 5-7 aastased lapsed.

Tulenevalt alushariduse raamõppekavast on välja töötatud lasteaia õppekava, millest lähtub igaaastane tegevuskava. Rühmades on tegevuskavad, mis arvestavad konkreetse rühma laste eripära, arengutaset, lastevanemate soove ja rühma traditsioone.