Abivajajatele

Ohvriabi kriisitelefon 116 006

Ohvriabi kriisitelefoni töötajad pakuvad ööpäevaringset kriisinõustamist kõikidele ohvriks langenud inimestele ja nende lähedastele. Lisaks pakutakse tuge ja nõu ka spetsialistidele, kes soovivad teavitada kellegi teise ohvriks langemisest. Ööpäevaringset nõustamist pakutakse ka veebi teel aadressil www.palunabi.ee (alusta vestlust). Abi osutatakse eesti, vene ja inglise keeles ning ohvriabi kriisitelefonile pöördumine on helistajale tasuta. Telefonile helistades on võimalik jääda anonüümseks.

Nõu ja abi saamise võimalused seksuaalvägivalla ohvritele ning nende lähedastele: http://www.palunabi.ee/seksuaalvagivald

 

Naiste tugikeskuse teenus

Naiste tugikeskustes pakutakse turvalist keskkonda, nõustamist ja ajutist majutust naistevastase vägivalla ohvriks langenud naistele ja nendega kaasas olevatele lastele. Lisaks ajutisele majutusele pakutakse tugikeskustes naistele ja nende lastele esmast kriisinõustamist ning juhtumipõhist nõustamist. Vajadusel ja võimalusel naistele ka psühholoogilist nõustamist, psühhoteraapiat ning juriidilist nõustamist.

Teenuseosutajate kontaktid:
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Ohvriabi/naiste_tugikeskuste_infoleht.pdf

Täpsem info teenuse kohta on siin:
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/naiste-tugikeskused#Naiste%20tugikeskuse%20teenusekirjeldus%202017
 

 

MEDI Häirenuputeenus

Medi häirenuputeenuse toimimise põhimõte on lihtsalt arusaadav - kui juhtub õnnetus või terviserike, saate nupuvajutusega kutsuda abi.
Abi pakuvad teile teie lähedased ja saate soovil kutsuda endale appi ka kiirabi, päästeameti või politsei.
Häirenuputeenus pakub kindlustunnet nii teile kui ka teie kõigile lähedastele – abi on alati ühe nupuvajutuse kaugusel!
Informatsiooni on võimalik saada MEDI nõuandeliinilt  tel. 661 8181 ja kirjutades  e-posti aadressile  info@medi.ee

Koduleht: www.medi.ee

 

LASTEABI

Lasteabitelefon 116 111 töötab üle-eestiliselt ööpäevaringselt ja kõned on kõigile helistajatele tasuta. Vastatakse nii eesti kui vene keeles, vajadusel ka inglise keeles. Mobiiltelefonilt saab helistada ka siis, kui kõneaeg on otsas.

Oodatud on kõik pöördumised, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest.

Pöördujateks võivad olla nii lapsed ise kui ka täiskasvanud – lapsevanemad, sugulased, spetsialistid, naabrid, sõbrad, tuttavad. Aga ka kõik teised, kellel on vaja laste teemadel nõuannet.

Pöördumistele vastavad kogenud nõustajad, kes esmalt selgitavad välja pöördumise põhjuse ning jagavad nõuannet ja juhiseid, kuidas olukorras toimida. Kui lapse turvalisuse huvides on vaja kiiret ja kohest sekkumist, tehakse koostööd politsei, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuse ja piirkonna lastekaitsetöötajaga. Soovi korral saab pöörduja jääda anonüümseks. Juhul, kui pöördmisest selgub, et lapse heaolu ja turvalisus on ohus, on lasteabitelefon kohustatud info edastama vastavatele spetsialistidele.

Kui helistada ei soovita, saab nõuannet küsida ka interneti teel, kasutades selleks kas e-kirja või online nõustamise võimalust kodulehelt "Küsi abi" alt. Lasteabitelefon on leitav ka Facebookist ja nutiseadmetest äpp-ina, kasutades mõlemas otsingu sõna „Lasteabi". Kõik pöördumised salvestatakse.

Lasteabitelefoniga saab ühendust võtta:
    • Telefon 116 111, ööpäevaringselt, helistamine on tasuta ja anonüümne
    • online nõustamine „Küsi abi"
    • e-post:
    • FB ja äpp otsisõnaga „Lasteabi"

Rohkem infot: https://www.lasteabi.ee/