Abivajajatele

Naiste tugikeskuse teenus

Naiste tugikeskustes pakutakse turvalist keskkonda, nõustamist ja ajutist majutust naistevastase vägivalla ohvriks langenud naistele ja nendega kaasas olevatele lastele. Lisaks ajutisele majutusele pakutakse tugikeskustes naistele ja nende lastele esmast kriisinõustamist ning juhtumipõhist nõustamist. Vajadusel ja võimalusel naistele ka psühholoogilist nõustamist, psühhoteraapiat ning juriidilist nõustamist.

Teenuseosutajate kontaktid:
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Ohvriabi/naiste_tugikeskuste_infoleht.pdf

Täpsem info teenuse kohta on siin:
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/naiste-tugikeskused#Naiste%20tugikeskuse%20teenusekirjeldus%202017
 

 

MEDI Häirenuputeenus

Medi häirenuputeenuse toimimise põhimõte on lihtsalt arusaadav - kui juhtub õnnetus või terviserike, saate nupuvajutusega kutsuda abi.
Abi pakuvad teile teie lähedased ja saate soovil kutsuda endale appi ka kiirabi, päästeameti või politsei.
Häirenuputeenus pakub kindlustunnet nii teile kui ka teie kõigile lähedastele – abi on alati ühe nupuvajutuse kaugusel!
Informatsiooni on võimalik saada MEDI nõuandeliinilt  tel. 661 8181 ja kirjutades  e-posti aadressile  info@medi.ee

Koduleht: www.medi.ee