Lääne-Virumaa Noorte Tugila, mis tegutseb Sõmeru valla ja Rakvere linna noortekeskuste juures, kutsub inimesi üles märkama õppimisest ja tööelust kõrvale jäänud noori. Tugila on...

Üleskutse: Märka õppimisest ja tööelust kõrvale jäänud noort!

  Lääne-Virumaa Noorte Tugila, mis tegutseb Sõmeru valla ja Rakvere linna noortekeskuste juures, kutsub inimesi üles märkama õppimisest ja tööelust kõrvale jäänud noori. Tugila on...

  Alates eilsest algas üle-eestiline lasteabi telefoni kampaania „Karistamine ei kasvata" Kampaaniaga juhitakse tähelepanu: ...

Kampaania teavitus

  Alates eilsest algas üle-eestiline lasteabi telefoni kampaania „Karistamine ei kasvata" Kampaaniaga juhitakse tähelepanu: ...

Volikogu istung toimub 21.04.2016.a. kell 18.00 Viru-Nigula Hariduse Seltsi ruumis   1.      Vasta Kooli vormi tutvustus 2.     ...

Viru-Nigula Vallavolikogu kaheksanda koosseisu XXIV istungi PÄEVAKORD:

Volikogu istung toimub 21.04.2016.a. kell 18.00 Viru-Nigula Hariduse Seltsi ruumis   1.      Vasta Kooli vormi tutvustus 2.     ...

  Lääne-Viru maavanem Marko Torm kutsub Hooandja keskkonnas Rakvere Põhikooli ettevõtmisele hoogu andma, et kokku saada 2050 eurot ning soetada muusikaklassi uued pillid. Rakvere...

Maavanem kutsub pillide projektile hoogu andma

  Lääne-Viru maavanem Marko Torm kutsub Hooandja keskkonnas Rakvere Põhikooli ettevõtmisele hoogu andma, et kokku saada 2050 eurot ning soetada muusikaklassi uued pillid. Rakvere...

  Viimase nädala ajaga kiiresti kasvanud maastikupõlengute arv viitab sellele, et Eestis on alanud tuleohtlik aeg. Päästeameti peadirektori kohusetäitja käskkirjaga määratakse...

Homsest hakkab üle Eesti kehtima tuleohtlik aeg

  Viimase nädala ajaga kiiresti kasvanud maastikupõlengute arv viitab sellele, et Eestis on alanud tuleohtlik aeg. Päästeameti peadirektori kohusetäitja käskkirjaga määratakse...

  Hajaasustusega maapiirkondade majapidamistes elavad pered saavad taotleda koduse taristu väljaehitamiseks toetust rahandusministeeriumi hajaasustuse programmist. Käesoleval aastal...

Hajaasustuse programm toetab elutingimuste parandamist maal

  Hajaasustusega maapiirkondade majapidamistes elavad pered saavad taotleda koduse taristu väljaehitamiseks toetust rahandusministeeriumi hajaasustuse programmist. Käesoleval aastal...

  Traditsioonilisest üle-eestilisest südamenädalast on sel aastal kasvanud välja südamekuu ning terve aprillikuu vältel toimub Rakvere, Haljala, Sõmeru ja Vinni valdades liikumissari...

Südamekuul liigutakse kogu südamest

  Traditsioonilisest üle-eestilisest südamenädalast on sel aastal kasvanud välja südamekuu ning terve aprillikuu vältel toimub Rakvere, Haljala, Sõmeru ja Vinni valdades liikumissari...

  https://docs.google.com/forms/d/1Y8hHplzxAxM0aAmsxxdr4pOqNrza2vqtgw7OKWguaOQ/viewform

TUNNUSTAME TUBLISID VIRU-NIGULA EMASID, NAISI.

  https://docs.google.com/forms/d/1Y8hHplzxAxM0aAmsxxdr4pOqNrza2vqtgw7OKWguaOQ/viewform

PÄEVAKORD: 1. Arvamuse andmine kinnisasja omandamise loa taotlusele 2. Viru-Nigula valla 2016. aasta eelarve vastu võtmine 3. Viru-Nigula Vallavolikogu 28.02.2013 määruse nr 1...

Viru-Nigula Vallavolikogu kaheksanda koosseisu XXIV istung toimub neljapäeval, 24. märtsil 2016.a. kell 18.00 Viru-Nigula Hariduse Seltsi ruumis

PÄEVAKORD: 1. Arvamuse andmine kinnisasja omandamise loa taotlusele 2. Viru-Nigula valla 2016. aasta eelarve vastu võtmine 3. Viru-Nigula Vallavolikogu 28.02.2013 määruse nr 1...

  Nõustamisteenus II kvartalis

Swedbank nõustamisteenus

  Nõustamisteenus II kvartalis

  Teade
  Riigihalduse ministri  Arto Aasa  sõnul antakse regionaalarengu auhinda välja kord aastas positiivse ja väljapaistva mõjuga tegevuse eest regionaalvaldkonnas. „Ootame kõiki...

Rahandusministeerium kutsub üles esitama kandidaate parimate regionaalarengut toetavate algatuste konkursile „Regionaalmaasikas“.

  Riigihalduse ministri  Arto Aasa  sõnul antakse regionaalarengu auhinda välja kord aastas positiivse ja väljapaistva mõjuga tegevuse eest regionaalvaldkonnas. „Ootame kõiki...

  Terviseameti Ida talitus (edaspidi amet) teostab riiklikku järelevalvet joogivee valdkonnas vastavalt rahvatervise seaduse § 131 lg 1 p 1, § 15 lg 1 ja veeseaduse § 394 lg 3. ...

Viru-Nigula valla ühisveevärkide joogivee kvaliteedist 2015. aastal

  Terviseameti Ida talitus (edaspidi amet) teostab riiklikku järelevalvet joogivee valdkonnas vastavalt rahvatervise seaduse § 131 lg 1 p 1, § 15 lg 1 ja veeseaduse § 394 lg 3. ...

  Töömess (päevakava)

Töömess Rakveres

  Töömess (päevakava)

  1. Viru-Nigula valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine 2. Viru-Nigula Vallavolikogu määruste muutmine. 3. Pädevuse delegeerimine 4. Viru-Nigula valla 2016.aasta eelarve...

Viru-Nigula Vallavolikogu kaheksanda koosseisu XXIII istung toimub 02.märtsil 2016.a

  1. Viru-Nigula valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine 2. Viru-Nigula Vallavolikogu määruste muutmine. 3. Pädevuse delegeerimine 4. Viru-Nigula valla 2016.aasta eelarve...

Töö teostaja Maastikuarhitektuuri Büroo  OÜ, rahastaja Keskkonnainvesteeringute Keskus Kooskõlastused Muinsuskaitseametilt 26.01.2016 nr 26576 ja Keskkonnaametilt 02.12.2015 nr V...

Valminud on Vasta mõisapargi hoolduskava 2015-2024

Töö teostaja Maastikuarhitektuuri Büroo  OÜ, rahastaja Keskkonnainvesteeringute Keskus Kooskõlastused Muinsuskaitseametilt 26.01.2016 nr 26576 ja Keskkonnaametilt 02.12.2015 nr V...

  Päästeameti tuleohutusjärelevalve inspektorid alustavad tuleval nädalal tugevdatud kontrolli kodudes tuleohutusnõuete täitmise üle. Suurendatud tähelepanu pööratakse üle Eesti...

Päästeamet tugevdab kontrolli kodude tuleohutuse üle

  Päästeameti tuleohutusjärelevalve inspektorid alustavad tuleval nädalal tugevdatud kontrolli kodudes tuleohutusnõuete täitmise üle. Suurendatud tähelepanu pööratakse üle Eesti...

  Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) ja Nordea pank kuulutavad välja konkursi 2015.a noorte ja noorsootöösse panustajate preemiate väljaandmiseks Konkursi eesmärk on arvestada...

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) ja Nordea pank kuulutavad välja konkursi 2015.a noorte ja noorsootöösse panustajate preemiate väljaandmiseks

  Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) ja Nordea pank kuulutavad välja konkursi 2015.a noorte ja noorsootöösse panustajate preemiate väljaandmiseks Konkursi eesmärk on arvestada...

Näitan: 841-860
Elemente lehe kohta 20
of 44