Nõustamisteenus II kvartalis

Swedbank nõustamisteenus

  Nõustamisteenus II kvartalis

  Teade
  Riigihalduse ministri  Arto Aasa  sõnul antakse regionaalarengu auhinda välja kord aastas positiivse ja väljapaistva mõjuga tegevuse eest regionaalvaldkonnas. „Ootame kõiki...

Rahandusministeerium kutsub üles esitama kandidaate parimate regionaalarengut toetavate algatuste konkursile „Regionaalmaasikas“.

  Riigihalduse ministri  Arto Aasa  sõnul antakse regionaalarengu auhinda välja kord aastas positiivse ja väljapaistva mõjuga tegevuse eest regionaalvaldkonnas. „Ootame kõiki...

  Terviseameti Ida talitus (edaspidi amet) teostab riiklikku järelevalvet joogivee valdkonnas vastavalt rahvatervise seaduse § 131 lg 1 p 1, § 15 lg 1 ja veeseaduse § 394 lg 3. ...

Viru-Nigula valla ühisveevärkide joogivee kvaliteedist 2015. aastal

  Terviseameti Ida talitus (edaspidi amet) teostab riiklikku järelevalvet joogivee valdkonnas vastavalt rahvatervise seaduse § 131 lg 1 p 1, § 15 lg 1 ja veeseaduse § 394 lg 3. ...

  Töömess (päevakava)

Töömess Rakveres

  Töömess (päevakava)

  1. Viru-Nigula valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine 2. Viru-Nigula Vallavolikogu määruste muutmine. 3. Pädevuse delegeerimine 4. Viru-Nigula valla 2016.aasta eelarve...

Viru-Nigula Vallavolikogu kaheksanda koosseisu XXIII istung toimub 02.märtsil 2016.a

  1. Viru-Nigula valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine 2. Viru-Nigula Vallavolikogu määruste muutmine. 3. Pädevuse delegeerimine 4. Viru-Nigula valla 2016.aasta eelarve...

Töö teostaja Maastikuarhitektuuri Büroo  OÜ, rahastaja Keskkonnainvesteeringute Keskus Kooskõlastused Muinsuskaitseametilt 26.01.2016 nr 26576 ja Keskkonnaametilt 02.12.2015 nr V...

Valminud on Vasta mõisapargi hoolduskava 2015-2024

Töö teostaja Maastikuarhitektuuri Büroo  OÜ, rahastaja Keskkonnainvesteeringute Keskus Kooskõlastused Muinsuskaitseametilt 26.01.2016 nr 26576 ja Keskkonnaametilt 02.12.2015 nr V...

  Päästeameti tuleohutusjärelevalve inspektorid alustavad tuleval nädalal tugevdatud kontrolli kodudes tuleohutusnõuete täitmise üle. Suurendatud tähelepanu pööratakse üle Eesti...

Päästeamet tugevdab kontrolli kodude tuleohutuse üle

  Päästeameti tuleohutusjärelevalve inspektorid alustavad tuleval nädalal tugevdatud kontrolli kodudes tuleohutusnõuete täitmise üle. Suurendatud tähelepanu pööratakse üle Eesti...

  Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) ja Nordea pank kuulutavad välja konkursi 2015.a noorte ja noorsootöösse panustajate preemiate väljaandmiseks Konkursi eesmärk on arvestada...

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) ja Nordea pank kuulutavad välja konkursi 2015.a noorte ja noorsootöösse panustajate preemiate väljaandmiseks

  Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) ja Nordea pank kuulutavad välja konkursi 2015.a noorte ja noorsootöösse panustajate preemiate väljaandmiseks Konkursi eesmärk on arvestada...

  PÄEVAKORD Volikogu istung toimub 28. jaanuaril 2016.a. kell 18.00 Viru-Nigula Hariduse Seltsi ruumis 1. Määruse „Vallavolikogu liikmetele ja komisjonide esimeestele tasu...

Viru-Nigula Vallavolikogu kaheksanda koosseisu XXII istung toimub 28.01.2016.a kell 18:00

  PÄEVAKORD Volikogu istung toimub 28. jaanuaril 2016.a. kell 18.00 Viru-Nigula Hariduse Seltsi ruumis 1. Määruse „Vallavolikogu liikmetele ja komisjonide esimeestele tasu...

  United World Colleges Eesti Ühing kuulutab välja 2016.aasta stipendiumikonkursi keskhariduse omandamiseks IB diplomiga rahvusvahelistes UWC kolledžites. Sellel aastal antakse...

UWC stipendiumikonkurss 2016

  United World Colleges Eesti Ühing kuulutab välja 2016.aasta stipendiumikonkursi keskhariduse omandamiseks IB diplomiga rahvusvahelistes UWC kolledžites. Sellel aastal antakse...

  Swedbank nõustamisteenus

Swedbank nõustamisteenus

  Swedbank nõustamisteenus

  1.      Määruse „Viru-Nigula valla jäätmehoolduseeskiri" I lugemine 2.      Määruse „Maamaksumäära kehtestamine 2016. aastaks" I...

Viru-Nigula Vallavolikogu kaheksanda koosseisu XXI istung toimub 03.12.2015.a. kell 18.00 Vasta Koolis

  1.      Määruse „Viru-Nigula valla jäätmehoolduseeskiri" I lugemine 2.      Määruse „Maamaksumäära kehtestamine 2016. aastaks" I...

Teavitame 1. jalaväebrigaadi kompaniisuuruse üksuse lõpurännaku läbiviimisest Kuusalu, Kadrina, Vihula, Haljala ja Viru-Nigula valla territooriumil 07.12 kuni 09.12. 2015.a.

Väljaõppest teavitamine

Teavitame 1. jalaväebrigaadi kompaniisuuruse üksuse lõpurännaku läbiviimisest Kuusalu, Kadrina, Vihula, Haljala ja Viru-Nigula valla territooriumil 07.12 kuni 09.12. 2015.a.

Teavitame 1. jalaväebrigaadi kompaniisuuruse üksuse lõpurännaku läbiviimisest Kuusalu, Vihula ja Viru-Nigula valla territooriumil 04.12 kuni 06.12. 2015 . Marsruut kulgeb mööda väiksema...

Väljaõppest teavitamine

Teavitame 1. jalaväebrigaadi kompaniisuuruse üksuse lõpurännaku läbiviimisest Kuusalu, Vihula ja Viru-Nigula valla territooriumil 04.12 kuni 06.12. 2015 . Marsruut kulgeb mööda väiksema...

  Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnistute müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 13.01.2016. Täpsemat informatsiooni saab...

Riigivara võõrandamine

  Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnistute müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 13.01.2016. Täpsemat informatsiooni saab...

  Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise Teie piirkonnas asuvate kinnistute müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 06.01.2016. Täpsemat informatsiooni...

Riigivara võõrandamine

  Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise Teie piirkonnas asuvate kinnistute müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 06.01.2016. Täpsemat informatsiooni...

  Keskkonnaministeerium teatab, seoses OÜ EE RESSURSID (registrikood 10350712, aadress: Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn Harjumaa) maavara kaevandamise loa taotlusega (saabunud...

KMH programmi avalikustamine

  Keskkonnaministeerium teatab, seoses OÜ EE RESSURSID (registrikood 10350712, aadress: Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn Harjumaa) maavara kaevandamise loa taotlusega (saabunud...

Viru-Nigula Vallavalitsus kehtestas oma 08.09.2015.a määruse nr 2 uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad veemõõtja olemasolul: 1) Vesi - 1,33...

Viru-Nigula alevikus kehtivad uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad

Viru-Nigula Vallavalitsus kehtestas oma 08.09.2015.a määruse nr 2 uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad veemõõtja olemasolul: 1) Vesi - 1,33...

Viru-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke teenuse pakkujate leidmiseks Viru-Nigula valla kohalike teede lumetõrjeks 2015/2016 talvel. Hanke täitmise aeg: 16.11.2015 - 10.04.2016 ...

Lumetõrje teostamine Viru-Nigula valla kohalikel teedel 2015/2016 talvel

Viru-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke teenuse pakkujate leidmiseks Viru-Nigula valla kohalike teede lumetõrjeks 2015/2016 talvel. Hanke täitmise aeg: 16.11.2015 - 10.04.2016 ...

Näitan: 781-800
Elemente lehe kohta 20
of 41