Seoses autosõiduürituse „Drivestonia" toimumisega, suletakse 13.08.2023 kell 12.25 kuni 15.25 Viru-Nigula vallas Pada-Sonda tee (tee nr 17117). Ürituse korraldaja paneb märgid välja 3...

Teade!

Seoses autosõiduürituse „Drivestonia" toimumisega, suletakse 13.08.2023 kell 12.25 kuni 15.25 Viru-Nigula vallas Pada-Sonda tee (tee nr 17117). Ürituse korraldaja paneb märgid välja 3...

Eesti sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum Vaivara Sinimägede muuseum PRESSITEADE  27.07.2023 Sõjamuuseumid ühendavad II maailmasõja ajaloo tutvustamiseks jõud ...

Sõjamuuseumid ühendavad II maailmasõja ajaloo tutvustamiseks jõud

Eesti sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum Vaivara Sinimägede muuseum PRESSITEADE  27.07.2023 Sõjamuuseumid ühendavad II maailmasõja ajaloo tutvustamiseks jõud ...

Vastavalt ehitusseadustiku¹ § 31 lõikele 1 avalikustab Viru-Nigula Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Viru-Nigula...

Viru-Nigula vallas, Kunda linnas, Tööstuse tn 8//10 kinnistule vanarehvide ümbertöötluse tootmiskompleksi ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest teavitamine

Vastavalt ehitusseadustiku¹ § 31 lõikele 1 avalikustab Viru-Nigula Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Viru-Nigula...

Viru-Nigula vald osaleb 4-6.augustil sõprusvalla Karvia vallapäevadel. ??Sellega seoes pakume võimalust valla ettevõtetel saata meie delegatsiooniga kaasa enda ettevõtet tutvustavaid...

Usinad ettevõtjad Viru-Nigula vallas!

Viru-Nigula vald osaleb 4-6.augustil sõprusvalla Karvia vallapäevadel. ??Sellega seoes pakume võimalust valla ettevõtetel saata meie delegatsiooniga kaasa enda ettevõtet tutvustavaid...

9. juulil pühitseti Kunda kalmistul mälestuskivi neile, kelle viimne puhkepaik on mujal. Selline tekst on raiutud ka kivile. Surm on loomulik osa elust. Leinaga toimetulek on tihtipeale...

Lahkunute mälestuseks, kelle viimne puhkepaik on mujal.

9. juulil pühitseti Kunda kalmistul mälestuskivi neile, kelle viimne puhkepaik on mujal. Selline tekst on raiutud ka kivile. Surm on loomulik osa elust. Leinaga toimetulek on tihtipeale...

Avatud talude päev toimub sel aastal juba üheksandat korda. Ligi 350 talu Eesti eri paikadest ootavad külastajaid 16. juulil. Suurem osa talusid on avatud ka 15. juulil. Nagu ikka, saab näha...

Avatud talude päev 15-16.juuli

Avatud talude päev toimub sel aastal juba üheksandat korda. Ligi 350 talu Eesti eri paikadest ootavad külastajaid 16. juulil. Suurem osa talusid on avatud ka 15. juulil. Nagu ikka, saab näha...

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (endise ärinimega SA KredEx) pikendab  2023. aasta lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru tähtaega kahe nädala võrra. Taotlusvoor on avatud...

Pikenes lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru tähtaeg

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (endise ärinimega SA KredEx) pikendab  2023. aasta lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru tähtaega kahe nädala võrra. Taotlusvoor on avatud...

Viru-Nigula Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29. juunil 2023 algusega kell 17.00 Lammasmäe Puhkekeskuses.  Päevakord:  1. Maamaksumäära kehtestamine. Ettekandja:...

Viru-Nigula Vallavolikogu istung

Viru-Nigula Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29. juunil 2023 algusega kell 17.00 Lammasmäe Puhkekeskuses.  Päevakord:  1. Maamaksumäära kehtestamine. Ettekandja:...

Kunda Spordikeskuses on doonoripäev 21. juunil kell 11.00-14.00. Tule ja tee head!  

21. juunil kell 11.00-14.00 on doonoripäev

Kunda Spordikeskuses on doonoripäev 21. juunil kell 11.00-14.00. Tule ja tee head!  

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus korraldab maakonna avalikku ühistransporditeenust Harju, Rapla, Lääne ja Lääne-Viru maakondades. 1. juulil 2023 laieneb seni Harjumaa sõitjale tuttav...

1. juulist muutub maakonnaliinide piletisüsteem

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus korraldab maakonna avalikku ühistransporditeenust Harju, Rapla, Lääne ja Lääne-Viru maakondades. 1. juulil 2023 laieneb seni Harjumaa sõitjale tuttav...

Tuletame meelde, et Eestis on ametlikult tuleohtlik aeg! See tähendab, et vabas looduses on keelatud lõket teha, grillida ja suitsetada. See on keelatud ka RMK metsa- ja puhkealadel. Oma...

Meeldetuletus!

Tuletame meelde, et Eestis on ametlikult tuleohtlik aeg! See tähendab, et vabas looduses on keelatud lõket teha, grillida ja suitsetada. See on keelatud ka RMK metsa- ja puhkealadel. Oma...

8-11.juuni külastasime sõpruslinna Akmenet, Leedus, kuhu olime kutsutud Akmene Viiul 2023 festivalile. Külastasime Kelme piirkonda kauneid vaatamisväärsusi- Tytuvenai kirikut, Kelme...

Külastasime Akmene Viiuli 2023 festivali.

8-11.juuni külastasime sõpruslinna Akmenet, Leedus, kuhu olime kutsutud Akmene Viiul 2023 festivalile. Külastasime Kelme piirkonda kauneid vaatamisväärsusi- Tytuvenai kirikut, Kelme...

Läänemere hallhülge ja kalanduse konflikti põhiprobleemiks on see, et kuigi hallhülge populatsioon on märkimisväärselt suurenenud ja praegu ei ole enam ohus, on HELCOM ja EL siiski seadnud...

Kasvavate hülgepopulatsioonide majandamiskriteeriumide ümberhindamine

Läänemere hallhülge ja kalanduse konflikti põhiprobleemiks on see, et kuigi hallhülge populatsioon on märkimisväärselt suurenenud ja praegu ei ole enam ohus, on HELCOM ja EL siiski seadnud...

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Aktsiaseltsi Estonian Cell haavapuitmassi tehase veevõtulahenduse muutmine, et tagada tootmisele aastaringne vee varustuskindlus. Tehas asub Jaama tänav 21...

Keskkonnaamet teatab Aktsiaseltsi Estonian Cell haavapuitmassi tehase veevõtu laiendamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest.

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Aktsiaseltsi Estonian Cell haavapuitmassi tehase veevõtulahenduse muutmine, et tagada tootmisele aastaringne vee varustuskindlus. Tehas asub Jaama tänav 21...

Kirde maakaitseringkond on loomas uut eksterritoriaalselt ehk maakaitseringkonna põhist struktuuriüksust, milleks on Kaitseliidu piirikaitse malevkond. Uue malevkonna eesmärgiks on toetada...

Kaitseliidu Kirde maakaitseringkond loob piirikaitse malevkonna

Kirde maakaitseringkond on loomas uut eksterritoriaalselt ehk maakaitseringkonna põhist struktuuriüksust, milleks on Kaitseliidu piirikaitse malevkond. Uue malevkonna eesmärgiks on toetada...

  Alates 15. juunist 2023 kehtestatakse mitmetel Lääne-Viru maakonnaliinidel uued sõiduplaanid Liinid   10, 11, 15, 26, 28, 38, 41, 42, 54  ja  63...

Lääne-Viru maakonnaliinid lähevad üle suvistele sõiduplaanidele

  Alates 15. juunist 2023 kehtestatakse mitmetel Lääne-Viru maakonnaliinidel uued sõiduplaanid Liinid   10, 11, 15, 26, 28, 38, 41, 42, 54  ja  63...

Pikisilmi oodatud suvine koolivaheaeg on kohe käes. Kogu selle rõõmu juures, mida suvi lastele pakub, tasub varakult vältida ohtlikke olukordi, millesse nad võivad sattuda. "Vaheaja...

Suvi pakub lastele lisaks vabadusele ohtlikke olukordi

Pikisilmi oodatud suvine koolivaheaeg on kohe käes. Kogu selle rõõmu juures, mida suvi lastele pakub, tasub varakult vältida ohtlikke olukordi, millesse nad võivad sattuda. "Vaheaja...

1. juulist 2023 jõustuva hooldereformiga hakkab riik panustama hooldekodude kohatasude maksmisesse, mis toetab oluliselt hoolealuste ja nende lähedaste toimetulekut.   ...

1. juulist jõustub hooldereform

1. juulist 2023 jõustuva hooldereformiga hakkab riik panustama hooldekodude kohatasude maksmisesse, mis toetab oluliselt hoolealuste ja nende lähedaste toimetulekut.   ...