« Tagasi

2023.aastal hakatakse rajama Viru-Nigula valla piirkondades optilisel kaablil põhinevat juurdepääsuvõrku.

AndIgo Eesti OÜ ehitab 2023. aastal optilisel kaablil põhinevat juurdepääsuvõrku Viru-Nigula Valla piirkonnas.

Objektidega saab tutvuda https://www.andigo.ee/vaata-2023a-plaane/vaata-2023a-plaane/

Juhul kui Teie aadress on projekti raamest väljas, võtke julgelt ühendust AndIgo'ga ja saate arutada, kuidas toimetada optilist kaablit Teieni.

Kuivõrd toetusmeetmest saadavate vahendite kasutamine eeldab projekti elluviimist suhteliselt lühikeses ajaraamis, saame liitumisavaldusi vastu võtta kuni 1. mai. 2023. Juhul kui elate sihtpiirkonnas ja teavituskiri teieni ei jõudnud või soovite lihtsalt täiendavat informatsiooni juurdepääsuvõrgu osas www.andigo.ee, +372 324 5626 või e-posti teel tugi@andigo.ee. Täpsema huvi korral loe AndIgo juurdepääsuvõrkude projektist

https://www.andigo.ee/vaata-2023a-plaane/vaata-2023a-plaane/