« Tagasi

Vallavara rendile andmiseks avaliku suulise enampakkumise teade

Viru-Nigula Vallavalitsus kuulutab 05.05.2022 korraldusega nr 105 välja avaliku suulise enampakkumise Lääne-Viru maakonnas, Kunda linnas asuvast Hiiemäe katastriüksusest (katastritunnus 34501:008:0034) 8,44 ha suuruse maa-ala rendile andmiseks viieks (5) aastaks. Rendi enampakkumise alghind on ükssada kümme (110,00) eurot hektari kohta aastas. Enampakkumine viiakse läbi vastavalt Viru-Nigula Vallavolikogu 27.09.2018 määrusele nr 38 „Viru-Nigula vallavara valitsemise kord". Viru-Nigula vallavara rendile andmiseks korraldatav avalik suuline enampakkumine toimub 23. mail 2022 kell 11.00 Viru-Nigula vallavalitsuse saalis (Kasemäe tn 19, Kunda linn, ViruNigula vald). Tagatisraha ja osavõtutasu kehtestatud ei ole. Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud: 1) kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle enampakkumisest osavõtt ei ole vastuolus seaduse või teiste õigusaktidega; 2) kellel ei ole valla ees võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid tähtaegselt täitmata rahalisi kohustusi. Vallavaraga tutvumiseks palun eelnevalt aeg kokku leppida. Kontaktisik Alari Kirt telefon 53097785 või e-posti aadress alari.kirt@viru-nigula.ee