« Tagasi

MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing kuulutab välja EMKF meetme "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 2022. aasta taotlusvooru

MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing kuulutab välja EMKF meetme "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 2022. aasta taotlusvooru. 
 
Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades:
1. Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine.
2. Majandustegevuse mitmekesistamine.
3. Kalasadamate uuendamine 
4. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine. 
 
Projektitoetuse taotlusi saab esitada läbi e-pria 05.02. – 14.02.2022. a
 
Juhin tähelepanu, et arvatavasti on see käesoleva perioodi viimane suurem taotlusvoor, seega kasutage võimalust - laske ideedel lennata ning taoluseid kirjutama.
Nõustamine  toimub eelnevalt kokkulepitud ajal ning kohas, samuti telefoni või e-kirja teel.
 
 
Reili Soppe
Virumaa Rannakalurite Ühing
5330 3930