« Tagasi

Uued karantiinireeglid alates 10. jaanuarist

Valitsus otsustas muuta alates 10. jaanuarist vaktsineerimata inimestele koroonaviirusega nakatunu lähikontaktse karantiini, välisreisilt riiki saabumise eneseisolatsiooni ning laste ja noorte lihtsustatud eneseisolatsiooni kestust kümnelt päevalt seitsmele. Lähikontaktist seitsmenda kuni kümnenda päevani on tungiv soovitus jälgida tähelepanelikult oma tervist ja võtta kasutusele kõik nakkusohutust vähendavad abinõud. Vaktsineeritud inimesed ja viimase kuue kuu jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud inimestele jätkuvalt isolatsiooni ega karantiini nõuet pole, küll aga soovitus lähikontaktsena kindlasti hoolikalt oma tervist jälgida. Terviseameti statistika järgi avalduvad koroonaviiruse haigussümptomid 96 protsendil inimestest seitsme päeva jooksul, üle poolte nakatunutest tekivad sümptomid esimese kolme päeva jooksul. Omikrontüvi on muutunud domineerivaks tüveks Eestis.  
 
Koroonaviirusega nakatunu lähikontaktse karantiin
 
Juhul kui inimene ei ole vaktsineeritud või COVID-19 haigust viimase kuue kuu jooksul läbi põdenud,  peab ta COVID-19 haigega või muu lähikontakti korral jääma kümne päeva asemel seitsmeks päevaks karantiini.
Karantiini ajal tohib kodust lahkuda üksnes igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks.
 
Õpilaste lihtsustatud eneseisolatsioon
 
Vaktsineerimata või viimasel poolaastal COVID-it mitte põdenud lapsed ja noored peavad end koolis, lasteaias, huviringis või noorsootöös toimunud lähikontakti korral neljandal päeval testima. 
Alates lähikontaktist kuni PCR testi tulemuse teada saamiseni peab laps või noor püsima kodus.
Kui testi tulemus on negatiivne, tohib ta järgmised kolm päeva võtta osa ainult kooli- ja noorsootööst ning käia huviringides. Lihtsustatud eneseisolatsiooni ajal ei tohi käia kohvikus, teatris kinos. Praegu kehtib see keeld 10. päevani, kuid alates 10. jaanuarist 7. päevani.
 
Välisreisilt saabunud inimese eneseisolatsioon
 
Juhul kui inimene ei ole vaktsineeritud või COVID-19 haigust viimase kuue kuu jooksul läbi põdenud,  peavad alates esmaspäevast reisilt tulles jääma senise kümne päeva asemel eneseisolatsiooni seitsmeks päevaks.
Võimalus eneseisolatsiooni testimisega lühendada täiskasvanute jaoks kaob. 
Lapsed ja noored, kes pole vaktsineeritud või haigust 6 kuu jooksul läbi põdenud, saavad endiselt reisilt tulles testimisega oma isolatsiooniperioodi lühendada. Selleks tuleb reisilt tulles 4. päeval teha PCR test ja kui selle tulemus on negatiivne, tohib järgmisel kolmel päeval käia koolis, huviringis või osaleda noorsootöös. See on nn lihtsustatud eneseisolatstioon, mille jooksul ei tohi laps ega noor sel ajal osaleda muudes tegevustes väljaspool kodu, näiteks ei tohi käia teatris, kohvikus, kinos. Siiani pidi laps või noor lihtsustatud eneseisolatsiooni reegleid järgima reisilt tulles 10. päevani.
 
Seoses omikrontüve laia levikuga Eestis, Euroopas ja ka mujal maailmas, raugeb alates 7. jaanuarist täiendav testimiskohustuse nõue omikrontüve nn riskiriikidest (8 Lõuna-Aafrika regiooni riiki + Egiptus ja Türgi) reisilt tulnud inimestele. Nendest riikidest reisimisele hakkavad kehtima üldised reisimisele kehtestatud nõuded, vaata lähemalt: https://kriis.ee/reisimine-riigipiiri-uletamine/reisimine-eestisse/eestisse-saabujale.  
Kuigi vaktsineeritud või viimasel poolaastal haiguse läbipõdenud inimesed ei pea jääma lähikontakti korral karantiini, kehtib neile soovitus vähendada seitsme päeva jooksul kontakte ja jääda võimalusel koju ning jälgida tervist. Reisilt tulles kehtib vaktsineeritud või haigust mitte põdenud inimestele soovitus end testida.
 
Lisainfo kodulehel kriis.ee.
 
Vanad reeglid vs uued reeglid:
 
Kriis.ee