« Tagasi

MTÜ Kodukant projekt ''Vabatahtlikud seltsilised''

Hoolime ja oleme toeks eakatele ja erivajadustega inimestele
 
Vabatahtlikud seltsilised toetavad abivajajaid
 
Projekti eesmärgiks on vabatahtlike abiga toetada eakaid (vanuses 65+) ja täisealisi erivajadustega inimesi, kes vajavad igapäevase eluga toimetulekul abi, tuge või seltsi. Vabatahtlik saab abivajajaga vestelda või koos jalutada, samuti abiks olla väiksematel majapidamistöödel. Vabatahtlik saab toetada abivajajat ka tohtri juures käimisel või poe külastamisel. Vabatahtlikud pakuvad suhtlemist ja seltsi ka hoolekandeasutuste klientidele, kellega koos saab uudiseid lugeda või näiteks mälestusi jagada. Ühiselt veedetud aeg võib olla hindamatu väärtusega aidates leevendada üksildust või parandada abivajaja toimetulekut. Kogu hanke jooksul on eesmärgiks seltsiliste tegevuse abil toetada vähemalt 1800 eakat või täiskasvanud erivajadusega inimest. 
Eesti Külaliikumine Kodukant viib vabatahtlike seltsiliste kaasamise projekti ellu üle-eestiliselt, kaasatud saavad kõik maakonnad ja vähemalt 60 kohalikku omavalitsust üle Eesti. Projekt kestab kuni oktoober 2023. 
 
Kuidas maakondlikult vabatahtliku seltsilise tegevusi korraldatakse?  
 
Igas maakonnas töötab vabatahtlike koordinaator, kelle ülesandeks on ühelt poolt vabatahtlike tegevuse korraldamine maakonnas, teiselt poolt on koordinaator aga ka kohalike omavalitustega suhtlemisel peamine partner (sh abivajajate kaardistamine, koostöö kogukondadega jmt).
Lääne-Viru maakonna koordinaatori assistent on Katrin Nõlvak (tel. 5650 5806, e-post nõlvak.katrin@gmail.com). Andke teada oma lähedasest või kogukonnaliikmest, kes vajab tuge või seltsilist! Andke teada, kui olete valmis vabatahtlikuna abivajajatele heaks oma aega ja abikätt panustama. 
 
Muudame koos eakate ja erivajadustega inimeste toimetuleku paremaks!
 
Projekt "Vabatahtlike kaasamise  koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemi" 
 
 
Info projekti kohta: Eesti Külaliikumine Kodukant (Krista Pegolainen-Saar, tel 5553 3990; krista@kodukant.ee)