« Tagasi

Viru-Nigula Vallavolikogu istung

Viru-Nigula Vallavolikogu II koosseisu III istung toimub teisipäeval, 30. novembril 2021 algusega kell 17.00 Viru-Nigula Hariduse Seltsi ruumis, aadressil Kirikaia 2, Viru-Nigula alevikus.

Päevakord
 
1. Viru-Nigula valla 2021. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine  
Ettekandja: Maie Tiits, finantsjuht  
 
2. Revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja: Riho Kutsar, volikogu esimees
 
3. Viru-Nigula Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisu kinnitamine
Ettekandja: Riho Kutsar, volikogu esimees
 
4. Viru-Nigula valla esindajate nimetamine Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule
Ettekandja: Riho Kutsar, volikogu esimees
 
5. Viru-Nigula valla tunnustamisavalduste andmise komisjoni moodustamine ja liikmete
nimetamine  
Ettekandja: Riho Kutsar, volikogu esimees
 
6. Otsuse kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: Riho Kutsar, volikogu esimees
 
7. „Volikogu liikmetele tasu ja hüvitiste määramise ning maksmise kord" kehtestamine
Ettekandja: Riho Kutsar, volikogu esimees
 
8. Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
Ettekandja: Riho Kutsar, volikogu esimees
 
9. Vallavalitsuse liikmete kinnitamine
Ettekandja: Einar Vallbaum, vallavanem
 
10. Informatsioon
Ettekandja: Riho Kutsar, volikogu esimees