« Tagasi

Riik hüvitab vähemkindlustatud peredele elektri-, gaasi- ja küttehinna tõusu

Energiakulude hüvitamine
Energiahinna tõusu leevendmiseks on riigi poolt välja töötatud kaks eraldi meedet: elektri võrgutasu hüvitamine kõigile tarbijatele ning elektri-, gaasi- ja küttearvete osaline tasumine vähemkindlustatud leibkondadele.
 
Elektri võrgutasu hüvitamine kõigile
 
Elektri võrgutasu hüvitatakse 50% ulatuses kõigile elektritarbijatele - see kajastub automaatselt elektriarvetel võrguteenuse poole väiksema maksumusena. Täpsem info: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 
 
Elektri-, gaasi- ja küttearvete hüvitamine vähemkindlustatud peredele
 
Suhtelises vaesuses ehk vähemkindlustatud peredele elektri-, gaasi- ja kütte arvete osalisel tasumisel kompenseeritakse konkreetse energiaallika hinnatõusu osa 80% ulatuses, st elektri, gaasi või toasooja enda ühikupõhine hinnatõus.
 
Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek jääb alla suhtelise vaesuse piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 673 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.
 
Kas minu leibkond kuulub toetuse sihtrühma? Kui suur on minu elektri-, gaasi- ja küttehinna hüvitis?
 
Hüvitise arvutamisel võetakse aluseks ühikuhinnad: elektril alates 60 €/MWh (6 s/kWh), gaasil 30 €/MWh (3 s/kWh) ning kaugküttel alates 65 €/MWh (6,5 s/kWh). Kuna enamike tarbijate energiaarvetel ei ole hindu komponentide lõikes välja toodud, lähtutakse kõigi taotlejate puhul hüvitamisel energiaarvetel toodud kogumaksumusest, mis sisaldab ka käibemaksu, taastuvenergia tasusid, aktsiise ja võrgutasusid. Nii hüvitatakse 80% energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh).
 
Hüvitise taotlemiseks vajalikud õiguslikud ettevalmistused on lõpusirgel, täiendavalt tegeletakse taotluse menetlemiskeskkonna arendusega. Energiakulude hüvitist saab tõenäoliselt taotlema hakata detsembris või jaanuaris. Taotlemiseks tuleb sihtrühma kuuluval perel pöörduda siis kohaliku omavalitsuse poole.
 
Dokumendid
 
Allikas: