« Tagasi

Ministeeriumid otsivad algatusi kiusamise ennetamiseks

Justiits- ja siseministeerium kuulutavad välja Euroopa kuriteoennetuse võrgustiku konkursi, leidmaks parimaid algatusi kiusamise ja vägivalla ennetamiseks ning vähendamiseks noorte hulgas.

Konkursi peapreemia on 10 000 eurot, lisaks antakse välja kaks 5000-eurost auhinda.

Konkursile oodatakse algatusi, mis:

  • kujundavad käitumisnorme ja edastavad ennetussõnumeid;
  • tegelevad noorte igapäevases sotsiaalses suhtlusvõrgustikus kuritegevusse värbamise ennetusega, sh pöörates tähelepanu vähesemate võimalustega noortele;
  • pööravad tähelepanu noortele, kellel on suurem potentsiaal süütegusid toime panna ja kes seda on juba teinud;
  • pakuvad kahjude vähendamise ja taastava õiguse võimalusi.

Samuti on oodatud noorte vägivalla vähendamise eesmärgiga turvalise ruumiloome projektid, mis aitavad kuritegude toimepanemise võimalusi vähendada kas olemasolevas või loodavad keskkonnas. Lisaks on oodatud algatused, mis panustavad juba karistust kandvate noorte taasühiskonnastamisse ja neile mõtestatud sekkumiste pakkumisega karistuse kandmise ajal.

Projekt tuleb esitada hiljemalt 17. septembriks 2021 inglisekeelsel vormil (23.98 KB) justiitsministeeriumisse aadressil konkurss@just.ee märksõnaga „ECPA 2021".

Rohkem infot: https://www.just.ee/et/uudised/ministeeriumid-otsivad-algatusi-kiusamise-ennetamiseks