« Tagasi

Vallavalitsus ootab ettepanekuid valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõule

Viru-Nigula vallavalitsus avalikustab valla arengukava aastateks 2019-2026 ja eelarvestrateegia 2022–2025 muutmise eelnõu ning ootab vallaelanikke nende kohta mõtteid avaldama. Igal aastal vaadatakse valla arengukava üle ja planeeritakse eelarvestrateegias rahalisi vahendeid, mille abil arengukavas püstitatud eesmärkideni jõuda.
Kehtivate dokumentidega võrreldes on ajakohastatud eelarvestrateegiat ning uuendatud arengukavas lk 28-32 tabelit nr 4 - Viru-Nigula valla investeerimisobjektid 2021-2025.

Arengudokumentidega on võimalik tutvuda 6.-20. septembrini valla veebilehel. Arengukava ja eelarvestrateegia avalikustamise perioodil saab nende muutmiseks või täiendamiseks kirjalikke ettepanekuid teha 20. septembril kella 17.00ni kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vallavalitsus@viru-nigula.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kasemäe tn 19 Kunda linn, 44107.

Ettepanekute tegemiseks palume kasutada vastavat vormi siin.

Eelnõule tehtud ettepanekute avalik arutelu toimub Kundas vallavalitsuses (Kasemäe tn 19) 21. septembril kell 17.00.