« Tagasi

Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisesse taotlusvooru taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoobril kell 16.30.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede „Kogukonna areng", millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Maksimaalne toetus on 2500 eurot.

Meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine", millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonna-liikmetele vajalike teenuste pakkumisse       . Maksimaalne toetus on 4000 eurot. 

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlemine toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee

Lääne-Virumaa infopäev toimub Zoom keskkonnas 9. septembril kell 15.00. Infopäevale saab registreeruda kuni 8. septembrini lingil:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUXdRewAvtU23B3cqwi-j7s1a42MNs5u6zDswRzEMVjBvcPA/viewform?usp=sf_link

Infopäeval antakse ülevaade programmist. Enne infopäeva toimumist saadetakse link registreerunute e-posti aadressile.

Täpsem info ja juhendid on leitavad Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kodulehelt
https://www.virol.ee/sugisvoor-2021

Lisainformatsioon:
Kaoke Kärdi, SA Lääne-Viru Arenduskeskus
Telefon: 5850 1250