« Tagasi

MTÜde toetuste esitamise tähtaeg läheneb

Valla eelarvest ürituste korraldamiseks taotluste esitamise tähtaeg on 15. aprill.

Ootame teie taotlusi vastavalt Viru-Nigula vallavolikogu 28.05.2020 määrusele nr 78 "Viru-Nigula valla eelarvest mittetulundusühingutele ja sihtasutustele toetuste andmise kord ". (https://www.riigiteataja.ee/akt/405062020012)

Taotlus tuleb esitada vastaval taotlusvormil (https://viru-nigula.ee/taotlus-urituse-korraldamiseks-toetuse-saamiseks) koos määruses sätestatud lisadokumentidega digitaalselt allkirjastatuna Viru-Nigula vallavalitsuse üld e-posti aadressile vallavalitsus@viru-nigula.ee.

Täpsem info toetuste ning tingimuste kohta on kättesaadav aadressil https://viru-nigula.ee/et/mittetulundusuhingud.

Lisainfo taotlemise kohta
Timo Korv, arendus- ja hankespetsialist,
tel 5193 8950, e-post: timo.korv@viru-nigula.ee