« Tagasi

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet annab teada, et on keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 46 lg 1 alusel võtnud menetlusse aktsiaseltsi Generaator poolt 23.02.2021 Keskkonnaametile esitatud täiendatud keskkonnaloa taotluse, mille alusel taotleb ettevõte keskkonnaluba Kunda jõe paisutamiseks ja hüdroenergia kasutamiseks elektrienergia tootmiseks Viru-Nigula vallas Kunda linnas Jõe tn 21 kinnistul asuval Kunda I paisul.

Keskkonnaloa taotluse ja menetlusega seotud dokumendid on kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-111486 all.