« Tagasi

Viru-Nigula Vallavolikogu XXX istung

Viru-Nigula Vallavolikogu XXX istung toimub neljapäeval, 26. märtsil 2020 algusega 17.00 Viru-Nigula Hariduse Seltsi ruumides Viru-Nigulas Kirikaia 2.

Volikogu istung on kinnine.

Päevakord
1. Viru-Nigula Vallavolikogu otsuse eelnõu „Kunda Muusikakooli ja Aseri Muusikakooli ümberkorraldamine".
Ettekandja: haridusjuht Merike Trumm

2. Viru-Nigula Vallavolikogu otsuse eelnõu „Vallavara tasuta kasutusse andmine".
Ettekandja: kultuuri- ja noorsootööjuht Keio Soomelt

3. Viru-Nigula Vallavolikogu määruse eelnõu "Määruste kehtetuks tunnistamine".
Ettekandja: volikogu esimees Riho Kutsar

4. Ülevaade 2019. aasta vallaeelarve täitmisest.
Ettekandja: finantsjuht Egle Järvepere

5. Informatsioon 2020. aasta vallaeelarve muudatustest.
Ettekandja: finantsjuht Egle Järvepere

6. Informatsioon
Ettekandja: volikogu esimees Riho Kutsar