« Tagasi

Avanes hajaasustuse programm maapiirkondades elavate perede toetamiseks

Tänavu toetab keskvalitsus hajaasustuse programmi 1,8 miljoni euroga, vähemalt sama palju raha eraldavad toetusteks veel kohalikud omavalitsused oma eelarvetest. Hajaasustuse programmi toel on võimalik välja ehitada veesüsteem ja kanalisatsioon, teha korda koduõuele viivad juurdepääsuteed või paigaldada autonoomne elektrisüsteem.
 
Toetust saab taotleda elukohajärgsele majapidamisele, kuhu taotleja oli sisse registreeritud selle aasta 1. jaanuari seisuga. Programmist on võimalik toetust saada kuni 6500 eurot majapidamise kohta ja taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 33 protsenti projekti maksumusest.
 
Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud tänavu kuni 13. maini. Taotlused tuleb esitada kohalikule omavalitsusele. Täpsema info ja taotlusvormi leiad siit: https://viru-nigula.ee/hajaasustuse-programm
 
2013. aastal käivitunud regionaalarengu programmi eesmärk on tagada maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Selle ajaga on abi saanud üle 7000 majapidamise ning investeeritud on üle 30 miljoni euro, millest ligi kolmandiku on panustanud riik, kolmandiku omavalitsus ja kolmandiku eraisikud ise. Näiteks eelmisel aastal rajati programmi abiga üle Eesti 686 kanalisatsioonisüsteemi ja 629 veesüsteemi, korda sai 111 juurdepääsuteed ja kaks majapidamist said autonoomse elektrisüsteemi.
 
Eesti regionaalarengu strateegia elluviimiseks eraldab riik perioodil 2014–2020 regionaaltoetusteks kokku ligikaudu 324 miljonit eurot. Hajaasustuse programmi elluviimiseks on sealhulgas kavandatud 12 miljonit eurot riigi toetust. Programmi elluviimist korraldab ja kohalikke omavalitsusi nõustab Riigi Tugiteenuste Keskus.