« Tagasi

Rahulikult uuele õppeaastale vastu

Äsja avasime koolimaja uksed, et jätkata pooleli jäänud õpingutega. Loodetavasti saame seda teha traditsioonilisel moel, kuid valmisolek muutusteks ja ümberkorraldusteks peab jääma. Iial varem pole plaanide tegemine olnud nii keeruline.

Oleme õpilastega kohtumist oodanud. Uuenenud on koolikeskkond. Veidi oleme teinud remonti, kuid mitte ainult. Esimese ja teise korruse koridoridesse loodud liikumisrajad kutsuvad õpilasi tegutsema. Kui pikast koolitunnist rahutus hinges, saab end sportlikult välja elada keksu hüpates, ronimisseinal ronides või twisterit mängides. Jätkame ka kõige pisemate õpilaste tantsuvahetundidega, mida tervise tagamise kaalutlusel korraldame lendude kaupa. Usume, et koolitunni õnnestumist saab toetada ka vahetunnis toimuvate tegevuste kaudu.

Hea meel on ka äsja valminud kergliiklustee üle. Õpilaste jalad ei saa poriseks ning elektrivalgus aitab sihti silme ees hoida. Kutsume kõiki kasutama just asfalteeritud kergliiklusteed, mis kulgeb majanduskeskuse garaažide tagant ning vältima liikumist rasketehnika vahel. Nii muutub kõikide osapoolte teekond turvalisemaks.

Uuel õppeaastal läheme vastu uuenenud põhimääruse ja õppekavaga. Põhimäärusest tulenevaks suurimaks muutuseks on trimestritele üleminek. Kui varem pandi põhikoolis kokkuvõtvad hinded välja neli korda õppeaasta jooksul, siis saabuval õppeaastal hinnatakse kokkuvõtvalt kolmel korral. Kolm õppeveerandit lõppevad vastavalt 27. novembril, 12. märtsil ja 11. juunil. Ühe nädalatunniga aineid hinnatakse kokkuvõtvalt kaks korda aastas. Muudatusega taotleme hindamispaine vähendamist.

Uuendasime kooli õppekava tunnijaotusplaani. Vaba tunniressursi suunasime meie õpilaste jaoks prioriteetsete õppeainete – eesti keel ja matemaatika – õpetamisse. Samuti pakume õpilastele infotehnoloogia õppimise võimalusi.

Formaalsele õppele lisaks pakume õpilastele koostöös vallaga mitteformaalset õpet ehk huvitegevust, mille eesmärgiks on õpilaste silmaringi avardamine ning klassikalise õppetegevuse toetamine. Koolis saab laulda, tantsida ja näidelda, osaleda noorkotkaste tegevuses. Infotehnoloogia valdkonnast on esindatud robootika-, arvuti- ja nutiringid. Vaimsed võimed saab proovile panna maleringis ning matemaatikat lisaks õppida kooliastmepõhistes nuputamisringides. Need on vaid mõned näited. Kindlasti tasub tutvuda kooli huvitegevuse tunniplaaniga, samuti muusikakooli ja spordikeskuse poolt pakutavaga.

Soovime kõigile rahulikku, rõõmsat ja turvalist kooliaastat!

Kunda Ühisgümnaasiumi koolipere nimel

Kristi Aron