Kunda Päevakeskus

Kunda eakate päevakeskus asub Mäe tn 11, Kunda linn
Tel. +372 322 1353.
Päevakeskuse teenuste koordinaator Kaja Seene
Nõustamine koduteenuste küsimustes
Kunda Päevakeskuse tegevust toetab MTÜ Elulõng. 
Sotsiaalhoolekandevaldkonnaga seotud projektid MTÜ Kunda Elulõng