Vallavalitsuse palgaandmed

Viru-Nigula Vallavalitsuse palgajuhend ja ametnike palgaandmed on avalikustatud vastavalt Avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 65. Viru-Nigula vallavalitsuse palgajuhend on kinnitatud vallavolikogu poolt.

Viru-Nigula valla ametiasutuse palgajuhend: https://www.riigiteataja.ee

Vastavalt Avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed Avaliku teenistuse kesksel veebilehel.