« Tagasi

Viru-Nigula vallavanema kooliaasta tervitus

Head õpetajad, õpilased, lapsevanemad

Loodus on andnud imelise võime- kohaneda. Kohaneda keskkonnaga, muutunud oludega, uute tingimustega. Ehkki see on sageli energiakulukas ja tüütu, on see ometi vajalik, et ellu jääda, toime tulla ja areneda. Selles kohanemisprotsessis on tohutult potentsiaali ja võimalusi. Kõik uus loob meie endi jaoks midagi uut ning midagi uut õpime ka iseendi kohta. See on sama vajalik eluteeks ettevalmistumisel kui kooliprogrammi kaudu õpetatava omandamine. Võib olla isegi olulisem.

Viimane aasta on pannud meie kohanemisvõime eriliselt proovile. Nii koolilaste, õpetajate, aga ka lapsevanemate ning teiste pereliikmete joaks. Tuli üksteisega arvestada, jagada aega ning vahendeid, veeta koos palju enam kui seni harjunud oldi ning õpiti üksteist rohkem tundma. Avastasime seejuures teistes uusi positiivseid tahke ja väärtusi ning pahatihti ka enda vigu ja puudujääke, mida parandada ja korrigeerida. See ongi õpe, mida inimene arenguks vajab, et edasine elutee oleks siledam ja sujuvam.

Õppisime ka hindama oma senist vabadust ning piirangute puudumist, mõtlemata, et muudmoodi üldse võimalikki oleks. Õppisime tundma, milline väärtus on üksteisega ilma ekraanivahenduseta suhelda, üksteist silmast-silma kohata ning milline rõõm on koostegemisel ja koosolemisel.

Loodetavasti olid need õppetunnid meile kõigile kasuks ning panid meid sügavamalt hindama inimsuhete ja koosolemise väärtust ja sellest tekkivat sünergiat. Panid hindama meie lähedasi, aga ka kõiki klassi- ja koolikaaslasi. Ning kahtlemata õpetajaid, kes alati on valmis käetõste peale vastama küsimustele ja aitama kaasa aine omandamisele. Loodetavasti aitavad need õppetunnid kui mitte kõrvaldada, siis vähemalt vähendada ka koolikiusamist ja kiuslikkust. Me keegi ei taha elada isolatsioonis, vaid vajame sotsiaalsust ja suhtlemist. Hinnakem siis seda võimalust ja neid, kes on meiega samas kohas või ruumis.

Hoidke üksteist ning õppige inimeseks olemist ja inimeseks olemise väärtustamist ning täiendage seda kohustusliku kooliprogrammiga. Elu on õpetanud, et paindlikkus, mõistmine ja kohanemine aitab ületada ka kõik tulevikuraskused.

Head kooliaasta algust!

 

Einar Vallbaum

Viru-Nigula vallavanem