« Tagasi

Viru-Nigula vallavalitsuse ja allasutuste töökorraldus seoses eriolukorraga

VALLAVALITSUSE TÖÖKORRALDUS

Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti antud ametlikele soovitustele tuginedes peatatakse kodanike vastuvõtt vallavalitsuse tööruumides alates 16.03.2020. Inimesi teenindatakse E-N 8.00-17.00 ja R 8.00-14.30 telefoni ja e-posti vahendusel. Ametnike kontaktandmed on leitavad valla kodulehel: https://viru-nigula.ee/vallavalitsus/ametnikud

Vallakantselei teenused elanikele:

 • Elukoha teadet saab esitada digitaalallkirjaga e-posti teel (vallavalitsus@viru-nigula.ee); riigiportaalis rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades (vajalik ID-kaardi olemasolu).
 • Sündide registreerimine: Sündide registreerimine: 19. märtsist avati uus sünni registreerimise e-teenus aadressil www.rahvastikuregister.ee. Avaldust saavad esitada nii abielus, mitteabielus kui üksikvanemad.
 • Ruumi omaniku avaldus: vallavalitsuses kohapeal (eelnevalt telefoni teel aeg kokku leppida) või digitaalallkirjaga avaldus e-posti teel (vallavalitsus@viru-nigula.ee).
 • Müügipileti väljastamine: esitada valla kodulehe kaudu või vallavalitsuses (eelnevalt telefoni teel aeg kokku leppida) kohapeal.

Vallavalitsuse üldtelefonid: 325 5960, 5334 1270

e-post: vallavalitsus@viru-nigula.ee

MAJANDUSVALDKOND

 • Maakorralduslike toimingute teostamiseks (avaldused maade jagamise, sihtotstarve muutmise, planeeringute jms kohta) ja maamaksu puudutavates küsimustes pöörduda: planeerimis- ja maakorraldusspetsialisti Marit Laasti poole soovitatavalt e-posti teel marit.laast@viru-nigula.ee.
 • Prügiveolepingutest vabastamise, prügimajade toetuse, veolubade ja hulkuvate loomade osas pöörduda keskkonnaspetsialisti Heiko Källo poole heiko.kallo@viru-nigula.ee või tel 5374 1160.
 • Ehitusalastes küsimustes (s.h lubade taotlemine ja teatiste esitamine) pöörduda ehitusspetsialisti Lembit Talli poole lembit.talli@viru-nigula.ee või tel 5305 9960.

HARIDUS

 • Eriolukorrast tulenevalt on esmaspäevast, 16. märtsist distantsõppel kõik üldharidus- ja huvikoolid ning peatatakse huviharidus ja -tegevus. Õpilasi vedav transport ei liigu seni, kuni tavaolukord on taastunud.
 • Viru-Nigula valla lasteaia Kelluke Aseri maja ja Viru-Nigula maja rühmad on suletud.Avatud on Kunda maja valverühm.
 • Lasteaeda tohib viia ainult terve lapse. Samuti PEAVAD koju jääma välismaalt reisidelt tulnud lapsed ning lapsed, kelle lähikondsed on saabunud riskipiirkondadest või nakatunud koroonaviirusesse või neil on olnud teadlik lähikontakt nakatunuga.
 • Palume koju jäävate laste hoidjaks mitte kutsuda kroonilisi haigusi põdevaid või eakaid inimesi, kuna nemad on haigusele vastuvõtlikumad.
 • Viru-Nigula valla raamatukogu Kunda ja Viru-Nigula haruraamatukogu uksed on alates 20. märtsist SULETUD!

  Raamatuid saab eelnevalt tellida või tagastada kokkuleppel raamatukoguhoidjaga e-posti ja telefoni teel. Korra nädalas korraldame vajaduspõhiselt koduteeninduse.

  Raamatukoguhoidja paneb vastavalt lugeja soovile kokkulepitud ajaks teavikud kokku ning asetab raamatukogus vahekoridori lauale. Sinna saab tagastada ka raamatuid.

  Viru-Nigula valla raamatukogu (Kunda): telefon 322 1824, e-post: vallaraamatukogu@viru-nigula.ee

  Viru-Nigula raamatukogu: telefon 329 4516, e-post: raamatukogu@viru-nigula.ee

  Kui on soov raamatut tagasi tuua, saab Viru-Nigula raamatukogus need jätta tagastuskasti.

  Aseri Raamatukogu on avatud postipunkti lahtioleku aegadel: T- N 10.00 – 14.00 ; R, L 12.00 – 16.00. Raamatukogu teenust osutatakse samal ajal.

  Laenutatud raamatute tagastamise tähtaja pärast pole vaja muretseda, sest viivist ei võeta. Viivisevaba periood kestab 1. maini.

  Kõik märtsi ja aprillikuusse planeeritud üritused jäävad ära.

Täpsem info: haridusjuht Merike Trumm e-postil merike.trumm@viru-nigula.ee või telefonil 5303 3620.

KULTUUR

 • Vastavalt eriolukorrale on 1. maini suletud muuseumid, noortekeskused; etendused, kontserdid ja konverentsid on keelatud. Kõik väljakuulutatud üritused jäävad ära või lükatakse edasi.
 • Laste- ja noorte huviringide tegevus on peatatud kuni koolide taasavamiseni.
 • Täiskasvanute huviringide tegevus on samuti peatatud.

Täpsem info: kultuurijuht Keio Soomelt e-postil keio.soomelt@viru-nigula.ee või telefonil 5820 0429.

SPORT ja SAUN

 • Vastavalt eriolukorrale on 1. maini keelatud pidada spordivõistlusi ja -üritusi. Kõik väljakuulutatud üritused ja võistlused jäävad ära või lükatakse edasi.
 • Viru-Nigula valla spordiasutused on suletud.
 • Viru-Nigula saun ja Kunda linna saun on suletud.

Täpsem info: spordijuht Ainar Sepnik e-postil ainar.sepnik@viru-nigula.ee või telefonil 5343 1400.

SOTSIAALVALDKOND

 • Alates 17. märtsist töötab sotsiaalosakond kodukontoris. Klientidel palume vallavalitsusse mitte tulla. Klientide teenindamine toimub telefoni ja e-posti teel ning vajadusel kliendi kodus. Jätkub kõikide sotsiaalteenuste osutamine.
 • Vajadusel pakume laiendatud mahus koduteenust toiduainete ja ravimite koju toimetamiseks karantiinis viibijatele ja eakatele. Abistame hädas olevaid vallaelanikke. Palume teavitada inimestest, kellel võib tekkida probleeme esmaste kaupade, nagu toit, hügieenitarbed ja ravimid, soetamisega.  Eakatel soovitame vältida liikumist rahvarikastes kohtades, nagu kauplused ja apteegid. Lähedastel soovitame eakate hoidmiseks neid külastada võimalikult harva ja mitte terve perega. Kui peres on mistahes haigusnähtudega liikmeid, siis soovitame eakaid mitte külastada. Kindlasti palume oma lähedastega suhelda võimalikult palju, kuid teha seda telefoni teel või IT-lahenduste abil. Vajaliku abi toiduainete kättesaamisel tagame sotsiaalhoolekande teenuste kaudu.

Täiendava koduteenuse hind :

Kunda linna piires on teenus tasuta. Väljaspool Kunda linna kehtib sotsiaaltranspordi kilomeetri hind 0,20 eurot kilomeeter.

 • Lapsevanemad, kelle lapsed lasteaias on seni saanud lasteaiatoidu toetust ja vajavad seda ka lapse kodus olemise ajal, palume võtta ühendust vallavalitsuse sotsiaalosakonnaga e-posti helgi.luik@viru-nigula.ee või 5347 7087.

Laste ja vanemate nõustamine eriolukorra küsimustes

 • Vajadusel saavad lapsed mure korral küsimustele vastused helistades telefonil 5347 7087. Samal telefonil saavad eriolukorras käitumise kohta juhiseid ka lapsevanemad. 

Sotsiaalteenused asutustes

 • Kunda päevakeskus osutab teenuseid iga päev kell 8.00 - 12.00. Jätkuvalt on võimalik kasutada sotsiaalteenuseid (dušš ja pesu pesemine). Selleks palume EELNEVALT REGISTREERIDA endale teenuse saamiseks aeg telefonidel 5918 9040 või 5886 4038. Päevakeskuses kogunemisi ega üritusi ei toimu!
 • Viru-Nigulas on võimalik kasutada dušši sotsiaaltöötaja teeninduspunktis reedeti. Vajalik on eelnev registreerimine telefonil 5342 3845.
 • Aseris on tagatud sotsiaalhoolekande klientidele duši kasutamise võimalus Aseri Vabaajakeskuses reedeti. Vajalik on eelnev registreerimine telefonil 507 2198 või 5305 3036.
 • Koduteenuse osutamine toimub lepingulistele klientidele vastavalt seni kehtinud lepingule. Laiendatud teenuse vajaduse puhul on vajalik teenusele registreerimine piirkondade järgi ning vastavad kontaktid on sotsiaalvaldkonna kontaktidele lisatud.

Täpsem info ja kontaktid:

Üldised sotsiaalhoolekande korralduse küsimused:

Annika Kapp, sotsiaalvaldkonna juht annika.kapp@viru-nigula.ee või 5304 4901

Eakate ja puudega inimeste nõustamine, Kunda piirkonnas abivajaduse registreerimine (koduteenus eakatele või karantiinis viibijatele): Karin Valving, sotsiaaltööspetsialist karin.valving@viru-nigula.ee või 57880795

Lastekaitse küsimused ning laste ja vanemate nõustamine eriolukorra küsimustes:

Helgi Luik, lastekaitsespetsialist helgi.luik@viru-nigula.ee või 5347 7087

Lastekaitse küsimused erivajadustega laste osas, Aseri piirkonnas abivajaduse registreerimine (koduteenus eakatele või karantiinis viibijatele):

Liivi Vares, lastekaitse- ja eestkostespetsialist liivi.vares@viru-nigula.ee või 5305 3063

Sotsiaaltoetused ning nõustamine sotsiaaltranspordi ja teenuste osas eriolukorra tingimustes:

Mall Talts, sotsiaaltoetuste spetsialist mall.talts@viru-nigula.ee või 5305 5408

Sotsiaaltoetused, nõustamine sotsiaaltranspordi ja teenuste osas eriolukorra tingimustes, Viru-Nigula piirkonnas abivajaduse registreerimine (koduteenus ja eakatele või karantiinis viibijatele):

Kaja Sander, sotsiaaltööspetsialist kaja.sander@viru-nigula.ee või 5342 3845

Soovitame vallaelanikel säilitada rahulik meel ning käituda vastutustundlikult, hoides nii enda kui lähedaste tervist!