« Tagasi

Viru-Nigula vald realiseerib investeeringutoetusega mitmeid olulisi projekte

Kohaliku omavalitsuste investeeringumahu suurendamiseks on planeeritud 70 miljonit eurot. Toetus on mõeldud uutele, 2020. aasta eelarves kavandamata objektidele. Toetusraha eest võib ehitada, lammutada ja renoveerida, paigaldada kommunikatsioone või soetada uut mööblit.

Toetust antakse projektidele, mille minimaalne maksumus on 20 000 eurot ning nende esitamise arv pole piiratud. Riigihalduse ministri allkirjastatud määrusega nähakse omavalitsustele ette toetuse piirsumma, mille kasutamiseks esitab omavalitsus rahandusministeeriumile projektide nimekirja. (Rahandusministeerium 2020)

Viru-Nigula vald sai investeeringutoetuse näol lisaraha 420 000 eurot, mille eest planeeritakse realiseerida mitmeid olulisi projekte. Osad investeeringutoetuse projektid on alguse saanud ning planeeritav valmimisaeg on august-september.

Vilgas ehitustöö käib Vasta Kooli parkla ja sissesõiduteega, kus rajatakse mõisapargist väljapoole 1300 m2 suurune parkla ning koolini viiv tõllakuuri esisest sõiduteest saab Wienerbergeri klinkersillutuskivist kõnnitee. Samuti valmivad enne õppeaasta algust Aseri muusikakooli ruumide ning Viru-Nigula valla lasteaed Kelluke Kunda maja uute rühmaruumide renoveerimistööd. Lasteaia Kunda majal ehitatakse ümber ka sadeveekanalisatsioon. Möödunud nädalal alustati Kunda Tsemendimuuseumi avatäidete restaureerimisega.

Viru-Nigula vallavalitsuse majandusvaldkonna juhi Raido Tetto sõnul saab vald investeeringutoetusega palju olulisi ja seni sahtlis olnud projekte ellu viia. „Juunis kinnitas volikogu investeeringutoetuse projektide nimekirja, millest 10 planeerimine kindlasti realiseerida. Kui toetusraha peaks mingis ulatuses järgi jääma, saame nimekirjast kohe järgmise projekti ette võtta," kommenteeris toetusrahade kasutamist majandusvaldkonna juht.

Lisaks nendele projektidele planeeritakse peagi alustada päikesepaneeliparkide rajamisega Kunda Spordikeskuse ja Aseri Kooli katustele, Kunda staadioni spordiväljakute ja Kunda Ühisgümnaasiumi kõnnitee tänavavalgustuse rajamise, lagunenud hoonete lammutamise ning Viru-Nigula Spordihoone juurde jooksuraja koos kaugushüppekasti ehitamisega.

Rohkem informatsiooni KOVide investeeringutoetuse kohta leiad Rahandusministeeriumi kodulehelt.

 

Aseri Muusikakooli õppeklasside remont

 

Lasteaia Kunda maja rühmaruumide remont

 

Vasta Kooli mõisaparki kõnnitee rajamine

Kunda Tsemendimuuseumi akende restaureerimine