« Tagasi

Vallavara võõrandamise kirjaliku enampakkumise teade

Vallavara võõrandamise kirjaliku enampakkumise teade  
 
Viru-Nigula Vallavalitsus võttes aluseks Viru-Nigula Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 38 „Viru-Nigula vallavara valitsemise kord" ja Viru-Nigula Vallavalitsuse 21.05.2020 korralduse nr 104  „Vallavara võõrandamine kirjaliku enampakkumise korras" teatab:  
 
Võõrandada kirjalikul enampakkumisel Viru-Nigula vallale kuuluv alljärgnev vara:  
 
1.1. korteriomand Mäe tn 15 korter 58, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa (registriosa nr 2007231, ühetoaline, teine korrus, 28,3 m²) alghinnaga 1800,00 eurot; 
 
1.2. korteriomand Kooli tn 1 korter 11, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa (registriosa nr 2464008, kahetoaline, neljas korrus, 37,8 m²) alghinnaga 1500,00 eurot; 
 
1.3. kinnistu Pada koolimaja, Pada-Aruküla küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa (registriosa nr 5176631, elamumaa, pindala 5762 m², elamu, üldpinnaga 219 m²), alghinnaga 12000,00 eurot. 
 
2. Korteriomandid võõrandatakse kõikide korterites asuvate ja korteriomandite kasutuses olevates keldriboksides olevate asjadega. 
 
3. Enampakkumisel osalemise tasu määratud ei ole. On määratud tagatisraha, suuruses 10% alghinnast, mis peab olema laekunud Viru-Nigula vallavalitsuse pangakontole nr EE252200221011939622 (Swedbank) hiljemalt vahetult eelneval pangapäeval enne pakkumuste esitamise tähtaega. 
 
4. Enampakkumisel osalemiseks peab esitama hiljemalt 19. juunil 2020 kella 14.00-ks Viru-Nigula vallavalitsusele järgmised dokumendid: avaldus koos pakkumusega, isikutunnistuse või passi koopia, pakkumuse esitaja kontaktandmed. Dokumendid esitatakse märkega „Enampakkumine" kinnises ümbrikus  aadressile Kasemäe tn 19, Kunda linn, Viru-Nigula vald või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile vallavalitsus@viru-nigula.ee.    
 
5. Vallavara müük enampakkumise korras toimub Viru-Nigula Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 38 „Viru-Nigula vallavara valitsemise kord" alusel. Pakkumused avatakse komisjoni poolt 19.06.2020 kell 14.15 aadressil Kasemäe tn 19, Kunda linn. Enampakkumise tulemused kinnitab Viru-Nigula Vallavalitsus oma korraldusega. Parima pakkumuse teinud isikuga sõlmitakse notariaalne leping. Lepingu sõlmib vallavanem või tema poolt volitatud isik. Enampakkumisel osalejale, kelle pakkumus ei olnud edukas, tagastatakse tagatisraha kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist.  
 
6. Enampakkumise varaga tutvumine kohapeal eelneval kokkuleppel. Täiendav informatsioon ja kooskõlastused: Alari Kirt, Viru-Nigula valla majanduskeskuse juhataja, tel.: 5309 7785, alari.kirt@viru-nigula.ee. 
 
Enampakkumisega seotud küsimused palun saata eelnimetatud e-posti aadressile hiljemalt 18.06.2020.