« Tagasi

Ootame taotlusi MTÜ-dele antavate toetuste andmiseks

Ootame mittetulundusühingute taotlusi 15. novembriks 2020. Taotlusi saab esitada kahel viisil: täites e-vormi vallavalitsuse veebilehel https://viru-nigula.ee/teenused-ja-toimingud/mittetulundusuhingud või täita ja allkirjastada digitaalselt alla laetud blankett.

Taotlusi saab esitada ürituste korraldamiseks, projektide kaasfinantseerimiseks ja tegevustoetuse taotlemiseks.

Lisainfo: Lili Lillepea tel +372 5308 3066, e-post lili.lillepea@viru-nigula.ee või veebilehelt https://viru-nigula.ee/mittetulundusuhingud