« Tagasi

Ootame ettepanekuid valla tunnustusavalduste andmiseks

Koos Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisega on heaks kombeks saanud ka meie tublimate kodanike, ühenduste ja ettevõtjate tunnustamine.

Viru-Nigula Vallavalitsus on kehtestanud ühtse vallas tunnustusavalduste andmise korra, millega saab lähemalt tutvuda siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/414122018030. Link avaneb valla veebilehel juhtimise menüüs eeskirjad ja korrad alt.

Nimetatud korra lisas 3 on esildise vorm, mis tuleb määruses nimetatud tähtajaks esitada Viru-Nigula vallavalitsuse üld e-posti aadressile: vallavalitsus@viru-nigula.ee või posti teel: Kasemäe 19, 44 107 Kunda linn, Viru-Nigula vald.

Palume vormikohaselt täidetud ja allkirjastatud esildised saata või tuua vallavalitsuse kantseleisse hiljemalt 31. jaanuariks, välja arvatud taotlused aukodaniku nimetuse ja teenetemärgi andmiseks, mille esitamise tähtaeg iga-aastaselt on 15. november. Otsuse aukodaniku tiitli või teenetemärgi saamiseks langetab vallavolikogu, teiste tunnustusavalduste osas Vallavalitsus ja/või vallavanem.

Taotlusi tunnustamiseks võivad esitada kõik Viru-Nigula vallas elavad ja tegutsevad juriidilised ja füüsilised isikud, volikogu komisjonid, volikogu liikmed, vallavalitsus, vallavanem jne.  

Väärikaid kandidaate võidakse tänavu vabariigi aastapäeval tunnustada järgmistes kategooriates:

- aukodaniku nimetus;

- teenetemärk;

- elutöö preemia;

- aasta tegu (korras nimetatud kõigis eluvaldkondades);

- aunimetus (taotluse esitaja enda määratud kategooriates, nt heakorrastatuim küla, aktiivseim kodanikuühendus, aasta treener, aasta mees- ja/või naissportlane jne);

- tänukiri.

Esildisel tuleb kindlasti piisavas mahus ja arusaadavalt kirjeldada kandidaadi teeneid ning tänukirja taotlemisel sõnastada ka tänukirjale kirjutatav tekst.

Märka tublisid tegijaid ja anna neist teada!