« Tagasi

Keskkonnaloa nr L.VV/324984 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 46 lg 1 alusel, et on võtnud menetlusse Kunda Sadam AS (reg. kood 14466191; aadress: Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kunda linn, Uus-Sadama tee 2, 44109) esitatud keskkonnaloa nr L.VV/324984 muutmise taotluse nr T/KL-1005866 (edaspidi taotlus), mis on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 07.12.2020 kirja nr DM-112504-1 all.