« Tagasi

Viru-Nigula Vallavolikogu XXVIII istung

Toimub neljapäeval, 30. jaanuaril 2020 algusega 17.00 Viru-Nigula Hariduse Seltsi ruumides Viru-Nigulas Kirikaia 2.

Päevakord

1. Kunda Linnavolikogu 21.06.2005 otsuse nr 16 „Toolse tee elamupiirkonna II osa
detailplaneeringu kehtestamine" osaline kehtetuks tunnistamine.
Ettekandja: planeerimis- ja maakorraldusspetsialist Marit Laast

2. Viru-Nigula Vallavolikogu määruse eelnõu „Viru-Nigula valla 2020. aasta eelarve
kinnitamine" teine lugemine ja kinnitamine.
Ettekandja: finantsjuht Egle Järvepere

3. Ülevaade reservfondi kasutamisest 2019. aastal.
Ettekandja: finantsjuht Egle Järvepere

4. Viru-Nigula Vallavolikogu otsuse eelnõu „ Viru-Nigula valla teenetemärgi andmine".
Ettekandja: volikogu esimees Riho Kutsar

5. Viru-Nigula Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 34 „Esindaja määramine Kunda
Hooldekodu nõukogusse" kehtetuks tunnistamine.
Ettekandja: volikogu esimees Riho Kutsar

6. Viru-Nigula Kultuurikeskuse tegevuse aruanne.
Ettekandjad: kultuurikeskuse direktor Kristi Onkel ja kultuuri- ja noorsootööjuht Keio Soomelt

7. Nõusoleku andmine vallale vara soetamiseks.
Ettekandja: vallavanem Einar Vallbaum

8. Ülevaade Olkiluoto tuumaelektrijaama külastamisest.
Ettekandja: volikogu liige Allar Aron

9. Informatsioon
Ettekandja: volikogu esimees Riho Kutsar