« Tagasi

Viru-Nigula Vallavolikogu esimese koosseisu XXVII istung

19. detsembril 2019 Viru-Nigula Haridusseltsi saalis algusega kell 17.00,
Kirikaia 2 Viru-Nigula alevik

Päevakord

1. Viru-Nigula Vallavolikogu otsuse eelnõu „Viru-Nigula valla aukodaniku nimetamine".
Ettekandja: volikogu esimees Riho Kutsar

2. Viru-Nigula Vallavolikogu otsuse eelnõu „Viru-Nigula valla teenetemärgi andmine".
Ettekandja: volikogu esimees Riho Kutsar

3. Viru-Nigula Vallavolikogu otsuse eelnõu „Loa andmine riigihangete korraldamiseks ning hankelepingute sõlmimiseks".
Ettekandja: arendusjuht Eve Ojala-Bakradze

4. Viru-Nigula Vallavolikogu otsuse eelnõu "Viru-Nigula vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine".
Ettekandja: vallasekretär Krista Engelbrecht

5. Viru-Nigula Vallavolikogu 31.05.2018 määruse nr 26 „Viru-Nigula valla heakorra eeskiri" muutmine- teine lugemine ja kinnitamine.
Ettekandja: järelevalvespetsialist Ene Muttika

6. Viru-Nigula Vallavolikogu 31.05.2018 määruse nr 24 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Viru-Nigula vallas" muutmine- teine lugemine ja kinnitamine.
Ettekandja: järelevalvespetsialist Ene Muttika

7. Kokkuvõte huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra rakendamisest 2019. aastal.
Ettekandja: kultuuri- ja noorsootööjuht Keio Soomelt

8. Informatsioon.
Ettekandja: volikogu esimees Riho Kutsar