« Tagasi

Terviseamet hindas Kunda ranna suplusvee kvaliteedi väga heaks

Terviseamet teostab vastavalt veeseadusele riiklikku järelevalvet suplusvee valdkonnas ning kogub ja töötleb andmeid suplusvee kvaliteedinõuetele vastavuse kohta. Kunda ranna suplusvesi hinnati 2019. aastal suplusvee kvaliteeti iseloomustavate näitajate alusel klassi „väga hea". 

Ameti kodulehel on leitav lisainformatsioon ja infomaterjale suplusvee kohta: https://www.terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/ettevotjale/supluskohad-ja -ujulad

Suplusvee analüüside tulemustega saate tutvuda ameti kodulehel http://vtiav.sm.ee/, kus terviseohutuse infosüsteemi (VTI) kaudu vee kvaliteedi andmed avalikustatakse.