« Tagasi

Viru-Nigula Vallavolikogu XXIV istung

26. septembril 2019 algusega kell 17.00 Viru-Nigula Haridusseltsi ruumides

Päevakord:

1. Viru-Nigula valla arengukava ja eelarvestrateegia muudatuste kinnitamine
Ettekandja: arendusjuht Egle Järvepere, finantsjuht; Lili Lillepea, arendus- ja hankespetsialist

2. Vallavara tasuta kasutusse andmine
Ettekandja: Raido Tetto, majandusvaldkonna juht

3. Viru-Nigula Vallavolikogu 31.05.2018 määruse nr 25 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" lisa 1 muutmine
Ettekandja: volikogu esimees Riho Kutsar

4. Viru-Nigula Vallavolikogu 23.01.2014 määruse nr 3 „Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord" kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: volikogu esimees Riho Kutsar

5. Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine ning Viru-Nigula Vallavolikogu 31.10.2017 otsuse nr 4 muutmine
Ettekandja: volikogu esimees Riho Kutsar

6. Vallavolikogu majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine ning Viru-Nigula
Vallavolikogu 31.10.2017 otsuse nr 4 muutmine

Ettekandja: volikogu esimees Riho Kutsar

7. „Viru-Nigula külavanema statuut" teine lugemine
Ettekandja: Lili Lillepea, arendus- ja hankespetsialist

8. Info