« Tagasi

Viru-Nigula Vallavolikogu XXI istung

Istung toimub Viru-Nigula haridusseltsi ruumides (Viru-Nigula alevik, Kirikaia 2) neljapäeval 30. mail 2019  kell 17.00.

PÄEVAKORD

1. Volikogu otsuse eelnõu „Viru-Nigula valla 2018. aasta konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruande kinnitamine"
Ettekandja: Egle Järvepere, finantsjuht

2. Volikogu määruse eelnõu „Viru-Nigula valla finantsjuhtimise kord" I lugemine
Ettekandja: Egle Järvepere, finantsjuht

3. Volikogu otsuse eelnõu „Viru-Nigula vallas Kunda linnas reformimata riigimaal
asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine"
Ettekandja: Marit Laast, planeerimis- ja maakorraldusspetsialist

4. Volikogu otsuse eelnõu „Vallavara võõrandamine otsustuskorras"
Ettekandja: Marit Laast, planeerimis- ja maakorraldusspetsialist

5. Volikogu määruse eelnõu „Prügimajade või prügikonteinerite platside
rajamist teostavate korteriühistute ja valla kodanike toetamise kord"
Ettekandja: Heiko Källo, keskkonnaspetsialist

6. Volikogu otsuse eelnõu „Rahvakohtunikukandidaatide valimine"
Ettekandja: Krista Engelbrecht, vallasekretär

7. Volikogu otsuse eelnõu „Loa andmine riigihanke korraldamiseks
ning hankelepingu sõlmimiseks"
Ettekandja: Raido Tetto, majandusvaldkonna juht

8. Volikogu otsuse eelnõu „Loa andmine riigihanke korraldamiseks
ning hankelepingu sõlmimiseks"
Ettekandja: Raido Tetto, majandusvaldkonna juht

9. Volikogu otsuse eelnõu „Viru-Nigula Vallavolikogu 06.11.2017 otsuse nr 13 „Vee-
ettevõtja määramine" kehtetuks tunnistamine"
Ettekandja: Raido Tetto, majandusvaldkonna juht

10. Vallavolikogu esimehe välislähetus

11. Informatsioon