« Tagasi

Viru-Nigula Vallavolikogu XX istung

Vallavolikogu istung toimub 25.04.2019 Viru-Nigula Haridusseltsi ruumides algusega kell 17.00.

PÄEVAKORD

1. Viru-Nigula valla 2019. a eelarve täitmise ülevaade seisuga 31.03.2019
Ettekandja: Egle Järvepere, finantsjuht

    2. Volikogu määruse eelnõu „Kunda Linnavolikogu 02.03.2001 määruse nr 6 „Kunda Ühisgümnaasiumi teeninduspiirkonna kinnitamine" kehtetuks tunnistamine"
Ettekandja: Merike Trumm, haridusjuht

    3. Volikogu määruse eelnõu „Viru-Nigula valla kaevetööde ning teede ja tänavate sulgemise eeskiri" - II lugemine, kinnitamine  
Ettekandja: Heiko Källo, keskkonnaspetsialist

    4. Volikogu otsuse eelnõu „Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine"
Ettekandja: Krista Engelbrecht, vallasekretär

    5. Volikogu määruse eelnõu „Viru-Nigula valla Noortevolikogu põhimäärus"- II lugemine, kinnitamine
Ettekandja: Keio Soomelt, kultuuri- ja noorsootööjuht
Kaasettekandja: Kent Kerner, Kunda Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse president


    6. Volikogu määruse eelnõu „Viru-Nigula Vallavolikogu 31.03.2018 määruse nr 25 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" muutmine"
Ettekandja: Keio Soomelt, kultuuri- ja noorsootööjuht

    7. Volikogu määruse eelnõu „Viru-Nigula Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 47 „Viru-Nigula huvihariduse tegevuskava kinnitamine" muutmine
Ettekandja: Keio Soomelt, kultuuri- ja noorsootööjuht

    8. Volikogu määruse eelnõu „Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ II lugemine, kinnitamine
Ettekandja: Eve Ojala-Bakradze, arendusjuht

    9. Volikogu otsuse eelnõu „Lääne-Viru arengustrateegi tegevuskava heakskiitmine"
Ettekandja: Eve Ojala-Bakradze, arendusjuht

    10. Volikogu otsuse eelnõu „Viru-Nigula Kommunaal OÜ  lõpetamine"
Ettekandja: Raido Tetto, majandusvaldkonna juht
    
    11. Volikogu otsuse eelnõu „Aseri Kommunaal OÜ põhikirja kinnitamine"
Ettekandja: Raido Tetto, majandusvaldkonna juht

    12. Volikogu otsuse eelnõu „Loa andmine eelläbirääkimistega pakkumise konkursi korraldamiseks hoonestusõiguse seadmiseks, vallavara rendile andmiseks ja operaatortegevuse võõrandamiseks"
Ettekandja: Raido Tetto, majandusvaldkonna juht

    13. Volikogu esimehe välislähetusele suunamine
Ettekandja: Riho Kutsar, volikogu esimees

    14. Info
Ettekandja: volikogu esimees Riho Kutsar